Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
MY2NJ-DC12 Relay 12VDC
Relay 12VDC 8 chân, 5A 30VDC 5A 250VAC
0 đ/Cái
G3NA-D210B-DC5-24 Relay
SSR RELAY SPST-NO 10A 4-220V
740,000 đ/Cái
MY4N-GS-AC220 Relay 220VAC
Relay 220VDC 3A, 14 chân
100,000 đ/Cái
G6B-1174P-FD-US-DC24 Relay 24VDC
RELAY GEN PURPOSE SPST 8A 24V, 4Pins
48,000 đ/Cái
G6D-F4B-DC24 Relay 24VDC
RELAY GEN PURP SPST X 4 3A 24V
512,000 đ/Cái
G6B-4BND-DC24 Relay 24VDC
RELAY GEN PURP SPST X 4 5A 24V
552,000 đ/Cái
EE-SY672 Cảm Biến Quang
SENS OPTO REFL 1MM-5MM SOLDER
152,000 đ/Cái
EE-SY671 Cảm Biến Quang
SENS OPTO REFL 1MM-5MM SOLDER
152,000 đ/Cái

3.81mm Terminal Plug-in Hàn PCB (30)

List product List gallery

Terminal Block 2Pin 3.81 Chân Thẳng

P/N: 2P-3.81-TB1-V, 2pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

3,000 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 3499 Bộ(M+FM)

Terminal Block 2Pin 3.81 Chân Thẳng

Terminal Block 3Pin 3.81 Chân Thẳng

P/N: 3P-3.81-TB1-V, 3pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

4,000 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 466 Bộ(M+FM)

Terminal Block 3Pin 3.81 Chân Thẳng

Terminal Block 4Pin 3.81 Chân Thẳng

P/N: 4P-3.81-TB1-V, 4pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

5,000 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 1098 Bộ(M+FM)

Terminal Block 4Pin 3.81 Chân Thẳng

Terminal Block 5Pin 3.81 Chân Thẳng

P/N: 5P-3.81-TB1-V, 5pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

6,500 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 1471 Bộ(M+FM)

Terminal Block 5Pin 3.81 Chân Thẳng

Terminal Block 6Pin 3.81 Chân Thẳng

P/N: 6P-3.81-TB1-V, 6pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

7,500 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 1997 Bộ(M+FM)

Terminal Block 6Pin 3.81 Chân Thẳng

Terminal Block 7Pin 3.81 Chân Thẳng

P/N: 7P-3.81-TB1-V, 7pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

8,500 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 1109 Bộ(M+FM)

Terminal Block 7Pin 3.81 Chân Thẳng

Terminal Block 9Pin 3.81 Chân Thẳng

P/N: 9P-3.81-TB1-V, 9pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

10,500 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 1221 Bộ(M+FM)

Terminal Block 9Pin 3.81 Chân Thẳng

Terminal Block 8Pin 3.81 Chân Thẳng

P/N: 8P-3.81-TB1-V, 8pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

9,500 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 881 Bộ(M+FM)

Terminal Block 8Pin 3.81 Chân Thẳng

Terminal Block 10Pin 3.81 Chân Thẳng

P/N: 10P-3.81-TB1-V, 10pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

12,500 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 1594 Bộ(M+FM)

Terminal Block 10Pin 3.81 Chân Thẳng

Terminal Block 11Pin 3.81 Chân Thẳng

P/N: 11P-3.81-TB1-V, 11pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

13,000 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 473 Bộ(M+FM)

Terminal Block 11Pin 3.81 Chân Thẳng

Terminal Block 12Pin 3.81 Chân Thẳng

P/N: 12P-3.81-TB1-V, 12pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

14,500 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 71 Bộ(M+FM)

Terminal Block 12Pin 3.81 Chân Thẳng

Terminal Block 2Pin 3.81 Chân Cong

P/N: 2P-3.81-TB1-L, 2pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

3,000 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 2811 Bộ(M+FM)

Terminal Block 2Pin 3.81 Chân Cong

Terminal Block 3Pin 3.81 Chân Cong

P/N: 3P-3.81-TB1-L, 3pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

4,000 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 151 Bộ(M+FM)

Terminal Block 3Pin 3.81 Chân Cong

Terminal Block 4Pin 3.81 Chân Cong

P/N: 4P-3.81-TB1-L, 4pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

5,000 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 1263 Bộ(M+FM)

Terminal Block 4Pin 3.81 Chân Cong

Terminal Block 5Pin 3.81 Chân Cong

P/N: 5P-3.81-TB1-L, 5pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

6,500 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 1114 Bộ(M+FM)

Terminal Block 5Pin 3.81 Chân Cong

Terminal Block 6Pin 3.81 Chân Cong

P/N: 6P-3.81-TB1-L, 6pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

7,500 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 205 Bộ(M+FM)

Terminal Block 6Pin 3.81 Chân Cong

Terminal Block 2Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

P/N: 2P-3.81-TB2-V, 2pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

5,500 đ/Set(M+F)

Còn: 55 Set(M+F)

Terminal Block 2Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

Terminal Block 7Pin 3.81 Chân Cong

P/N: 7P-3.81-TB1-L, 7pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

8,500 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 1688 Bộ(M+FM)

Terminal Block 7Pin 3.81 Chân Cong

Terminal Block 3Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

P/N: 3P-3.81-TB1-V, 3pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

6,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

Terminal Block 3Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

Terminal Block 8Pin 3.81 Chân Cong

P/N: 8P-3.81-TB1-L, 8pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

9,500 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 146 Bộ(M+FM)

Terminal Block 8Pin 3.81 Chân Cong

Terminal Block 4Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

P/N: 4P-3.81-TB2-V, 4pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

8,900 đ/Set(M+F)

Còn: 79 Set(M+F)

Terminal Block 4Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

Terminal Block 9Pin 3.81 Chân Cong

P/N: 9P-3.81-TB1-L, 9pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

10,500 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 1206 Bộ(M+FM)

Terminal Block 9Pin 3.81 Chân Cong

Terminal Block 5Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

P/N: 5P-3.81-TB2-V, 5pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

10,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

Terminal Block 5Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

Terminal Block 10Pin 3.81 Chân Cong

P/N: 10P-3.81-TB1-L, 10pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

11,500 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 55 Bộ(M+FM)

Terminal Block 10Pin 3.81 Chân Cong

Terminal Block 6Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

P/N: 6P-3.81-TB2-V, 6pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

12,900 đ/Set(M+F)

Còn: 49 Set(M+F)

Terminal Block 6Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

Terminal Block 12Pin 3.81 Chân Cong

P/N: 12P-3.81-TB1-L, 12pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

13,500 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 420 Bộ(M+FM)

Terminal Block 12Pin 3.81 Chân Cong

Terminal Block 7Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

P/N: 7P-3.81-TB2-V, 7pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

14,500 đ/Set(M+F)

Hết hàng

Terminal Block 7Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

Terminal Block 8Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

P/N: 8P-3.81-TB2-V, 8pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

16,500 đ/Set(M+F)

Còn: 61 Set(M+F)

Terminal Block 8Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

Terminal Block 9Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

P/N: 9P-3.81-TB2-V, 9pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

17,900 đ/Set(M+F)

Còn: 69 Set(M+F)

Terminal Block 9Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

Terminal Block 10Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

P/N: 10P-3.81-TB2-V, 10pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

19,500 đ/Set(M+F)

Hết hàng

Terminal Block 10Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc
Thegioiic live support