Phone (28)3896.8699 | 0972924961

3.5inch LCD (5)

List product List gallery

LCD 3.5Inch Hỗ Trợ Mega2560

Nguồn: 3.3~5VDC, IC: ILI9486/ILI9488, phân giải: 480x320

227,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD 3.5Inch Hỗ Trợ Mega2560

LCD 3.5inch HMI Cảm Ứng Điện Trở

480x320 TFT, USART, cấu hình GPU, 4.75~7VDC

419,000 đ/Cái

Hàng còn: 4 Cái

LCD 3.5inch HMI Cảm Ứng Điện Trở

LCD 3.5inch Cảm Ứng Điện Trở Cho Raspberry Pi HDMI

Phân giải: 480*320, Interface SPI, hỗ trợ HDMI

479,000 đ/Cái

Hàng còn: 4 Cái

LCD 3.5inch Cảm Ứng Điện Trở Cho Raspberry Pi HDMI

LCD 3.5inch Cảm Ứng Điện Trở Cho Raspberry Pi

Phân giải 480*320, giao tiếp SPI

319,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD 3.5inch Cảm Ứng Điện Trở Cho Raspberry Pi

LCD 3.5inch HX8238A Cảm Ứng Điện Trở

480x320 TFT, IC: HX8238A, 3.3~5VDC

279,000 đ/Cái

Hàng còn: 12 Cái

LCD 3.5inch HX8238A Cảm Ứng Điện Trở
Live support