Phone (28)3896.8699 | 0972924961

3.2inch LCD (14)

List product List gallery

LCD 3.2Inch ILI9341 Giao Tiếp SPI 18Pin Cảm Ứng Điện Trở

320*240 TFT, IC ILI9341, giao tiếp SPI, 18pins

179,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD 3.2Inch ILI9341 Giao Tiếp SPI 18Pin Cảm Ứng Điện Trở

LCD 3.2Inch ILI9341 Giao Tiếp SPI 14Pin Cảm Ứng Điện Trở

320*240 TFT, IC ILI9341, giao tiếp SPI, 14pins

222,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD 3.2Inch ILI9341 Giao Tiếp SPI 14Pin Cảm Ứng Điện Trở

LCD 3.2Inch ILI9341 Giao Tiếp SPI

320*240 TFT, IC ILI9341, giao tiếp SPI, 8pins

225,000 đ/Cái

Hàng còn: 2 Cái

LCD 3.2Inch ILI9341 Giao Tiếp SPI

LCD 3.2inch Hỗ Trợ MEGA2560

480x320 TFT, IC ILI9481, 3.3~-5VDC, 36pins

185,000 đ/Cái

Hàng còn: 5 Cái

LCD 3.2inch Hỗ Trợ MEGA2560

LCD 3.2inch HMI Cảm Ứng Điện Trở

400x240 TFT, USART, cấu hình GPU, 4.75~7VDC

379,000 đ/Cái

Hàng còn: 9 Cái

LCD 3.2inch HMI Cảm Ứng Điện Trở

LCD 3.2inch SSD1289 Cảm Ứng Điện Trở

480x320 TFT LCD Shield Arduino, 16bit, 3.3~5VDC, 40Pins, IC SSD1289

250,000 đ/Cái

Hàng còn: 5 Cái

LCD 3.2inch SSD1289 Cảm Ứng Điện Trở

LCD 3.2inch ILI9341 Cảm Ứng Điện Trở 40Pin

320x240 TFT, IC: ILI9341, 3.3~5VDC

249,000 đ/Cái

Hàng còn: 5 Cái

LCD 3.2inch ILI9341 Cảm Ứng Điện Trở 40Pin

LCD 3.2inch ILI9325 Cảm Ứng Điện Trở

320x240 TFT, IC: ILI9325, 3.3~5VDC, 34pins

239,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD 3.2inch ILI9325 Cảm Ứng Điện Trở

LCD 3.2inch ILI9341 Hỗ Trợ Raspberry Pi

320*240 TFT cảm ứng điện trở, IC ILI9341, 3.3~5 VDC, 26pins

229,000 đ/Cái

Hàng còn: 9 Cái

LCD 3.2inch ILI9341 Hỗ Trợ Raspberry Pi

LCD 3.2inch ILI9341 Cảm Ứng Điện Trở 34Pin

320x240 TFT, IC: ILI9341, 3.3~5VDC

229,000 đ/Cái

Hàng còn: 13 Cái

LCD 3.2inch ILI9341 Cảm Ứng Điện Trở 34Pin

LCD 3.2inch ILI9341 Cảm Ứng Điện Trở 40Pin V2

320x240 TFT, IC: ILI9341, 3.3~5VDC

185,000 đ/Cái

Hàng còn: 7 Cái

LCD 3.2inch ILI9341 Cảm Ứng Điện Trở 40Pin V2

LCD 3.2inch ILI9341 Cảm Ứng Điện Trở 37Pin

320x240 TFT, IC: ILI9341, 3.3~5VDC

195,000 đ/Cái

Hàng còn: 6 Cái

LCD 3.2inch ILI9341 Cảm Ứng Điện Trở 37Pin

LCD 3.2inch ILI9320 Cảm Ứng Điện Trở

320x240 TFT, IC: ILI9320, 3.3~5VDC, 37Pin

185,000 đ/Cái

Hàng còn: 12 Cái

LCD 3.2inch ILI9320 Cảm Ứng Điện Trở

LCD 3.2inch HX8352B Cảm Ứng Điện Trở

320x240 TFT, IC: HX8352B, 3.3~5VDC, 32Pin

185,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD 3.2inch HX8352B Cảm Ứng Điện Trở
Live support