3.2inch LCD (16)

List product List gallery

LCD 3.2Inch ILI9341 Giao Tiếp SPI 14Pin

320x240 TFT, IC ILI9341, giao tiếp SPI, 14pins

185,000 đ/Cái

Hàng còn: 8 Cái

LCD 3.2Inch ILI9341 Giao Tiếp SPI 14Pin

LCD(B) 3.2inch 320×240 For Raspberry Pi

Nguồn: 3.3V/5V, giao tiếp SPI, 480x320 IPS, cảm ứng điện trở

540,000 đ/Cái

Hàng còn: 3 Cái

LCD(B) 3.2inch 320×240 For Raspberry Pi

LCD 3.2Inch ILI9341 Giao Tiếp SPI 18Pin Cảm Ứng Điện Trở

320x240 TFT, IC ILI9341, giao tiếp SPI, 18pins

179,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD 3.2Inch ILI9341 Giao Tiếp SPI 18Pin Cảm Ứng Điện Trở

LCD 3.2Inch ILI9341 Giao Tiếp SPI 14Pin Cảm Ứng Điện Trở

320x240 TFT, IC ILI9341, giao tiếp SPI, 14pins

222,000 đ/Cái

Hàng còn: 1 Cái

LCD 3.2Inch ILI9341 Giao Tiếp SPI 14Pin Cảm Ứng Điện Trở

LCD 3.2Inch ILI9341 Giao Tiếp SPI

320x240 TFT, IC ILI9341, giao tiếp SPI, 8pins

225,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD 3.2Inch ILI9341 Giao Tiếp SPI

LCD 3.2inch MEGA2560

480x320 TFT, IC ILI9481, 3.3~-5VDC, 36pins

179,000 đ/Cái

Hàng còn: 4 Cái

LCD 3.2inch MEGA2560

LCD 3.2inch HMI Cảm Ứng Điện Trở

400x240 TFT, USART, cấu hình GPU, 4.75~7VDC

379,000 đ/Cái

Hàng còn: 9 Cái

LCD 3.2inch HMI Cảm Ứng Điện Trở

LCD 3.2inch SSD1289 Cảm Ứng Điện Trở

480x320 TFT LCD Shield Arduino, 16bit, 3.3~5VDC, 40Pins, IC SSD1289

250,000 đ/Cái

Hàng còn: 6 Cái

LCD 3.2inch SSD1289 Cảm Ứng Điện Trở

LCD 3.2inch ILI9341 Cảm Ứng Điện Trở 40Pin

320x240 TFT, IC: ILI9341, 3.3~5VDC

249,000 đ/Cái

Hàng còn: 2 Cái

LCD 3.2inch ILI9341 Cảm Ứng Điện Trở 40Pin

LCD 3.2inch ILI9325 Cảm Ứng Điện Trở

320x240 TFT, IC: ILI9325, 3.3~5VDC, 34pins

239,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD 3.2inch ILI9325 Cảm Ứng Điện Trở

LCD 3.2inch ILI9341 Hỗ Trợ Raspberry Pi

320x240 TFT cảm ứng điện trở, IC ILI9341, 3.3~5 VDC, 26pins

229,000 đ/Cái

Hàng còn: 8 Cái

LCD 3.2inch ILI9341 Hỗ Trợ Raspberry Pi

LCD 3.2inch ILI9341 Cảm Ứng Điện Trở 34Pin

320x240 TFT, IC: ILI9341, 3.3~5VDC

229,000 đ/Cái

Hàng còn: 9 Cái

LCD 3.2inch ILI9341 Cảm Ứng Điện Trở 34Pin

LCD 3.2inch ILI9341 Cảm Ứng Điện Trở 40Pin V2

320x240 TFT, IC: ILI9341, 3.3~5VDC

185,000 đ/Cái

Hàng còn: 7 Cái

LCD 3.2inch ILI9341 Cảm Ứng Điện Trở 40Pin V2

LCD 3.2inch ILI9341 Cảm Ứng Điện Trở 37Pin

320x240 TFT, IC: ILI9341, 3.3~5VDC

195,000 đ/Cái

Hàng còn: 6 Cái

LCD 3.2inch ILI9341 Cảm Ứng Điện Trở 37Pin

LCD 3.2inch ILI9320 Cảm Ứng Điện Trở

320x240 TFT, IC: ILI9320, 3.3~5VDC, 37Pin

185,000 đ/Cái

Hàng còn: 12 Cái

LCD 3.2inch ILI9320 Cảm Ứng Điện Trở

LCD 3.2inch HX8352B Cảm Ứng Điện Trở

320x240 TFT, IC: HX8352B, 3.3~5VDC, 32Pin

185,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD 3.2inch HX8352B Cảm Ứng Điện Trở
Chat