2.54mm Terminal Plug-in Hàn PCB (19)

List product List gallery

10P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 10 Chân 2.54

150V 2A, khoảng cách chân: 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

10,500 đ/Cái

Hàng còn: 169 Cái

10P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 10 Chân 2.54

8P-KF141V Terminal Block Dọc 8 Chân 2.54

150V 2A, khoảng cách chân: 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

9,000 đ/Cái

Hết hàng

8P-KF141V Terminal Block Dọc 8 Chân 2.54

7P-KF141V Terminal Block Dọc 7 Chân 2.54

150V 2A, khoảng cách chân: 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

8,000 đ/Cái

Hết hàng

7P-KF141V Terminal Block Dọc 7 Chân 2.54

6P-KF141V Terminal Block Dọc 6 Chân 2.54

150V 2A, khoảng cách chân: 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 439 Cái

6P-KF141V Terminal Block Dọc 6 Chân 2.54

5P-KF141V Terminal Block Dọc 5 Chân 2.54

150V 2A, khoảng cách chân: 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 475 Cái

5P-KF141V Terminal Block Dọc 5 Chân 2.54

4P-KF141V Terminal Block Dọc 4 Chân 2.54

150V 2A, khoảng cách chân: 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 269 Cái

4P-KF141V Terminal Block Dọc 4 Chân 2.54

3P-KF141V Terminal Block Dọc 3 Chân 2.54

150V 2A, khoảng cách chân: 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

4,000 đ/Cái

Hàng còn: 483 Cái

3P-KF141V Terminal Block Dọc 3 Chân 2.54

2P-KF141V Terminal Block Dọc 2 Chân 2.54

150V 2A, khoảng cách chân: 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 830 Cái

2P-KF141V Terminal Block Dọc 2 Chân 2.54

1P-KF141V Terminal Block Dọc 1 Chân 2.54

150V 2A, khoảng cách chân: 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 1000 Cái

1P-KF141V Terminal Block Dọc 1 Chân 2.54

11P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 11 Chân 2.54

150V 2A, khoảng cách chân: 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

11,500 đ/Cái

Hết hàng

11P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 11 Chân 2.54

9P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 9 Chân 2.54

150V 2A, khoảng cách chân: 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

9,500 đ/Cái

Hàng còn: 200 Cái

9P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 9 Chân 2.54

8P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 8 Chân 2.54

150V 2A, khoảng cách chân: 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 328 Cái

8P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 8 Chân 2.54

7P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 7 Chân 2.54

150V 2A, khoảng cách chân: 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 198 Cái

7P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 7 Chân 2.54

6P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 6 Chân 2.54

150V 2A, khoảng cách chân: 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 448 Cái

6P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 6 Chân 2.54

5P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 5 Chân 2.54

150V 2A, khoảng cách chân: 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 492 Cái

5P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 5 Chân 2.54

4P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 4 Chân 2.54

150V 2A, khoảng cách chân: 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 188 Cái

4P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 4 Chân 2.54

3P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 3 Chân 2.54

150V 2A, khoảng cách chân: 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

4,000 đ/Cái

Hàng còn: 423 Cái

3P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 3 Chân 2.54

2P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 2 Chân 2.54

150V 2A, khoảng cách chân: 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 698 Cái

2P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 2 Chân 2.54

1P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 1 Chân 2.54

150V 2A, khoảng cách chân: 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

2,000 đ/Cái

Hết hàng

1P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 1 Chân 2.54
Chat