2.54mm Terminal Plug-in Hàn PCB (19)

List product List gallery

10P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 10 Chân 2.54

150V 2A, khoảng cách chân: 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
OEM

10,500 đ/Cái

Hàng còn: 156 Cái

10P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 10 Chân 2.54

8P-KF141V Terminal Block Dọc 8 Chân 2.54

150V 2A, khoảng cách chân: 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
OEM

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 283 Cái

8P-KF141V Terminal Block Dọc 8 Chân 2.54

7P-KF141V Terminal Block Dọc 7 Chân 2.54

150V 2A, khoảng cách chân: 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
OEM

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 491 Cái

7P-KF141V Terminal Block Dọc 7 Chân 2.54

6P-KF141V Terminal Block Dọc 6 Chân 2.54

150V 2A, khoảng cách chân: 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
OEM

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 440 Cái

6P-KF141V Terminal Block Dọc 6 Chân 2.54

5P-KF141V Terminal Block Dọc 5 Chân 2.54

150V 2A, khoảng cách chân: 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
OEM

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 470 Cái

5P-KF141V Terminal Block Dọc 5 Chân 2.54

4P-KF141V Terminal Block Dọc 4 Chân 2.54

150V 2A, khoảng cách chân: 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
OEM

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 375 Cái

4P-KF141V Terminal Block Dọc 4 Chân 2.54

3P-KF141V Terminal Block Dọc 3 Chân 2.54

150V 2A, khoảng cách chân: 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
OEM

4,000 đ/Cái

Hàng còn: 482 Cái

3P-KF141V Terminal Block Dọc 3 Chân 2.54

2P-KF141V Terminal Block Dọc 2 Chân 2.54

150V 2A, khoảng cách chân: 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
OEM

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 680 Cái

2P-KF141V Terminal Block Dọc 2 Chân 2.54

1P-KF141V Terminal Block Dọc 1 Chân 2.54

150V 2A, khoảng cách chân: 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
OEM

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 1000 Cái

1P-KF141V Terminal Block Dọc 1 Chân 2.54

11P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 11 Chân 2.54

150V 2A, khoảng cách chân: 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
OEM

11,500 đ/Cái

Hết hàng

11P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 11 Chân 2.54

9P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 9 Chân 2.54

150V 2A, khoảng cách chân: 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
OEM

9,500 đ/Cái

Hàng còn: 200 Cái

9P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 9 Chân 2.54

8P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 8 Chân 2.54

150V 2A, khoảng cách chân: 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
OEM

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 306 Cái

8P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 8 Chân 2.54

7P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 7 Chân 2.54

150V 2A, khoảng cách chân: 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
OEM

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 198 Cái

7P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 7 Chân 2.54

6P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 6 Chân 2.54

150V 2A, khoảng cách chân: 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
OEM

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 407 Cái

6P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 6 Chân 2.54

5P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 5 Chân 2.54

150V 2A, khoảng cách chân: 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
OEM

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 492 Cái

5P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 5 Chân 2.54

4P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 4 Chân 2.54

150V 2A, khoảng cách chân: 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
OEM

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 188 Cái

4P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 4 Chân 2.54

3P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 3 Chân 2.54

150V 2A, khoảng cách chân: 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
OEM

4,000 đ/Cái

Hàng còn: 448 Cái

3P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 3 Chân 2.54

2P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 2 Chân 2.54

150V 2A, khoảng cách chân: 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
OEM

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 692 Cái

2P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 2 Chân 2.54

1P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 1 Chân 2.54

150V 2A, khoảng cách chân: 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
OEM

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

1P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 1 Chân 2.54
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký