Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Khớp Nối Dây Điện Thoại K3
Đường kính lõi dây: 0.4-0.9mm
0 đ/Cái
Khớp Nối Dây Điện Thoại K2
Đường kính lõi dây: 0.4-0.9mm
1,500 đ/Cái
HS-T5 Khớp Nối Dây 22-16AWG
10A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 22-16AWG 0.5-1.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T4 Khớp Nối Dây 16-14AWG
15A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 16-14AWG 1.5-2.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T3 Khớp Nối Dây 12-10AWG
23A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 12-10AWG 2.5-6mm2
2,000 đ/Cái
HS-T2 Khớp Nối Dây 18-14AWG
15A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 18-14AWG 0.75-2.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T1 Khớp Nối Dây 22-18AWG
10A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 22-18AWG 0.3-1.0mm2
2,000 đ/Cái
T4-104 Khớp Nối Dây
15A 250V, dây chính: 4-6mm2, dây tách: 2.5-4mm2
11,000 đ/Cái

2.54mm Terminal Plug-in Hàn PCB (19)

List product List gallery

8P-KF141V Terminal Block Thẳng Đứng 8Pin 2.54

150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

9,000 đ/Cái

Hết hàng

8P-KF141V Terminal Block Thẳng Đứng 8Pin 2.54

7P-KF141V Terminal Block Thẳng Đứng 7Pin 2.54

150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

8,000 đ/Cái

Hết hàng

7P-KF141V Terminal Block Thẳng Đứng 7Pin 2.54

6P-KF141V Terminal Block Thẳng Đứng 6Pin 2.54

150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

7,000 đ/Cái

Hết hàng

6P-KF141V Terminal Block Thẳng Đứng 6Pin 2.54

5P-KF141V Terminal Block Thẳng Đứng 5Pin 2.54

150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

6,000 đ/Cái

Hết hàng

5P-KF141V Terminal Block Thẳng Đứng 5Pin 2.54

4P-KF141V Terminal Block Thẳng Đứng 4Pin 2.54

150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

5,000 đ/Cái

Hết hàng

4P-KF141V Terminal Block Thẳng Đứng 4Pin 2.54

3P-KF141V Terminal Block Thẳng Đứng 3Pin 2.54

150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

4,000 đ/Cái

Hết hàng

3P-KF141V Terminal Block Thẳng Đứng 3Pin 2.54

2P-KF141V Terminal Block Thẳng Đứng 2Pin 2.54

150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

3,000 đ/Cái

Hết hàng

2P-KF141V Terminal Block Thẳng Đứng 2Pin 2.54

1P-KF141V Terminal Block Thẳng Đứng 1Pin 2.54

150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

2,000 đ/Cái

Hết hàng

1P-KF141V Terminal Block Thẳng Đứng 1Pin 2.54

11P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 11Pin 2.54

150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

10,500 đ/Cái

Hết hàng

11P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 11Pin 2.54

10P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 10Pin 2.54

150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

10,000 đ/Cái

Hết hàng

10P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 10Pin 2.54

9P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 9Pin 2.54

150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

9,500 đ/Cái

Hết hàng

9P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 9Pin 2.54

8P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 8Pin 2.54

150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

9,000 đ/Cái

Hết hàng

8P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 8Pin 2.54

7P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 7Pin 2.54

150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

8,000 đ/Cái

Hết hàng

7P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 7Pin 2.54

6P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 6Pin 2.54

150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

7,000 đ/Cái

Hết hàng

6P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 6Pin 2.54

5P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 5Pin 2.54

150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

6,000 đ/Cái

Hết hàng

5P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 5Pin 2.54

4P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 4Pin 2.54

150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

5,000 đ/Cái

Hết hàng

4P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 4Pin 2.54

3P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 3Pin 2.54

150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

4,000 đ/Cái

Hết hàng

3P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 3Pin 2.54

2P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 2Pin 2.54

150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

3,000 đ/Cái

Hết hàng

2P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 2Pin 2.54

1P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 1Pin 2.54

150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

2,000 đ/Cái

Hết hàng

1P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 1Pin 2.54
Thegioiic live support