Phone

(28)3896.8699-0972924961

2.54mm Terminal Plug-in Hàn PCB (19)

List product List gallery

8P-KF141V Terminal Block Dọc 8Pin 2.54

150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 428 Cái

8P-KF141V Terminal Block Dọc 8Pin 2.54

7P-KF141V Terminal Block Dọc 7Pin 2.54

150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

8,000 đ/Cái

Hết hàng

7P-KF141V Terminal Block Dọc 7Pin 2.54

6P-KF141V Terminal Block Dọc 6Pin 2.54

150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 490 Cái

6P-KF141V Terminal Block Dọc 6Pin 2.54

5P-KF141V Terminal Block Dọc 5Pin 2.54

150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

5P-KF141V Terminal Block Dọc 5Pin 2.54

4P-KF141V Terminal Block Dọc 4Pin 2.54

150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 483 Cái

4P-KF141V Terminal Block Dọc 4Pin 2.54

3P-KF141V Terminal Block Dọc 3Pin 2.54

150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

4,000 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

3P-KF141V Terminal Block Dọc 3Pin 2.54

2P-KF141V Terminal Block Dọc 2Pin 2.54

150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 997 Cái

2P-KF141V Terminal Block Dọc 2Pin 2.54

1P-KF141V Terminal Block Dọc 1Pin 2.54

150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

2,000 đ/Cái

Hết hàng

1P-KF141V Terminal Block Dọc 1Pin 2.54

11P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 11Pin 2.54

150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

10,500 đ/Cái

Hết hàng

11P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 11Pin 2.54

10P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 10Pin 2.54

150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

10,000 đ/Cái

Hết hàng

10P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 10Pin 2.54

9P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 9Pin 2.54

150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

9,500 đ/Cái

Hết hàng

9P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 9Pin 2.54

8P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 8Pin 2.54

150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

8P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 8Pin 2.54

7P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 7Pin 2.54

150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

8,000 đ/Cái

Hết hàng

7P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 7Pin 2.54

6P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 6Pin 2.54

150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

6P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 6Pin 2.54

5P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 5Pin 2.54

150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

5P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 5Pin 2.54

4P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 4Pin 2.54

150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 496 Cái

4P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 4Pin 2.54

3P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 3Pin 2.54

150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

4,000 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

3P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 3Pin 2.54

2P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 2Pin 2.54

150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 994 Cái

2P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 2Pin 2.54

1P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 1Pin 2.54

150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

2,000 đ/Cái

Hết hàng

1P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 1Pin 2.54
Thegioiic live support