Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
MY2NJ-DC12 Relay 12VDC
Relay 12VDC 8 chân, 5A 30VDC 5A 250VAC
0 đ/Cái
G3NA-D210B-DC5-24 Relay
SSR RELAY SPST-NO 10A 4-220V
740,000 đ/Cái
MY4N-GS-AC220 Relay 220VAC
Relay 220VDC 3A, 14 chân
100,000 đ/Cái
G6B-1174P-FD-US-DC24 Relay 24VDC
RELAY GEN PURPOSE SPST 8A 24V, 4Pins
48,000 đ/Cái
G6D-F4B-DC24 Relay 24VDC
RELAY GEN PURP SPST X 4 3A 24V
512,000 đ/Cái
G6B-4BND-DC24 Relay 24VDC
RELAY GEN PURP SPST X 4 5A 24V
552,000 đ/Cái
EE-SY672 Cảm Biến Quang
SENS OPTO REFL 1MM-5MM SOLDER
152,000 đ/Cái
EE-SY671 Cảm Biến Quang
SENS OPTO REFL 1MM-5MM SOLDER
152,000 đ/Cái

10.16mm Terminal Plug-in Hàn PCB (30)

List product List gallery

Terminal Block KF2EDGSV Chân Thẳng

P/N: KF2EDGSV, 12pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

154,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSV Chân Thẳng

Terminal Block KF2EDGSV Chân Thẳng

P/N: KF2EDGSV, 10pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

140,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSV Chân Thẳng

Terminal Block KF2EDGSV Chân Thẳng

P/N: KF2EDGSV, 9pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

126,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSV Chân Thẳng

Terminal Block KF2EDGSV Chân Thẳng

P/N: KF2EDGSV, 8pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

112,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSV Chân Thẳng

Terminal Block KF2EDGSV Chân Thẳng

P/N: KF2EDGSV, 7pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

98,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSV Chân Thẳng

Terminal Block KF2EDGSV Chân Thẳng

P/N: KF2EDGSV, 6pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

84,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSV Chân Thẳng

Terminal Block KF2EDGSV Chân Thẳng

P/N: KF2EDGSV, 5pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

70,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSV Chân Thẳng

Terminal Block 5Pin 10.16 Screw

P/N: KF2EDGSV, 4pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

56,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block 5Pin 10.16 Screw

Terminal Block KF2EDGSV Chân Thẳng

P/N: KF2EDGSV, 3pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

42,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSV Chân Thẳng

Terminal Block KF2EDGSV Chân Thẳng

P/N: KF2EDGSV, 2pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

28,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSV Chân Thẳng

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

P/N: KF2EDGSRA, 12pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

154,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

P/N: KF2EDGSRA, 10pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

140,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

P/N: KF2EDGSRA, 9pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

126,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

P/N: KF2EDGSRA, 8pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

112,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

P/N: KF2EDGSRA, 7pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

98,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

P/N: KF2EDGSRA, 6pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

84,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

P/N: KF2EDGSRA, 5pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

70,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

4Pin Chân Cong, 10.16P/N: KF2EDGSRA, 4pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

56,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

P/N: KF2EDGSRA, 3pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

42,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

P/N: KF2EDGSRA, 2pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

28,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

12P-10.16-KF2EDGSK

12Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

154,000 đ/Cái

Hết hàng

12P-10.16-KF2EDGSK

10P-10.16-KF2EDGSK

10Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

140,000 đ/Cái

Hết hàng

10P-10.16-KF2EDGSK

9P-10.16-KF2EDGSK

9Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

126,000 đ/Cái

Hết hàng

9P-10.16-KF2EDGSK

8P-10.16-KF2EDGSK

8Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

112,000 đ/Cái

Hết hàng

8P-10.16-KF2EDGSK

7P-10.16-KF2EDGSK

7Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

98,000 đ/Cái

Hết hàng

7P-10.16-KF2EDGSK

6P-10.16-KF2EDGSK

6Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

84,000 đ/Cái

Hết hàng

6P-10.16-KF2EDGSK

5P-10.16-KF2EDGSK

5Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

70,000 đ/Cái

Hết hàng

5P-10.16-KF2EDGSK

4P-10.16-KF2EDGSK

4Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

56,000 đ/Cái

Còn: 30 Cái

4P-10.16-KF2EDGSK

3P-10.16-KF2EDGSK

3Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

42,000 đ/Cái

Hết hàng

3P-10.16-KF2EDGSK

2P-10.16-KF2EDGSK

2Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

28,000 đ/Cái

Hết hàng

2P-10.16-KF2EDGSK
Thegioiic live support