0.96inch OLED LCD (4)

List product List gallery

LCD OLED 0.96inch 128x64 IIC 4Pin Chữ Vàng-Xanh Dương

Chữ vàng xanh dương, Nguồn: 3.3-5VDC,IC driver: SSD1306

85,000 đ/Cái

Hàng còn: 69 Cái

LCD OLED 0.96inch 128x64 IIC 4Pin Chữ Vàng-Xanh Dương

LCD OLED 0.96inch 128x64 SPI 7Pin

128X64 OLED, giao tiếp SPI, IC SH1106 (SSD1306), 3.3~5VDC

79,000 đ/Cái

Hàng còn: 11 Cái

LCD OLED 0.96inch 128x64 SPI 7Pin

LCD OLED 0.96inch 128x64 SPI IIC 30Pin

Chữ Trắng, Tương thích Arduino, giao tiếp SPI/IIC, IC SSD1306, 3.3V

51,000 đ/Cái

Hàng còn: 33 Cái

LCD OLED 0.96inch 128x64 SPI IIC 30Pin

LCD OLED 0.96inch 128x64 IIC 4Pin Chữ Trắng

Chữ trắng, nguồn cấp: 3~5VDC, Driver IC: SSD1306

79,000 đ/Cái

Hàng còn: 26 Cái

LCD OLED 0.96inch 128x64 IIC 4Pin Chữ Trắng
Chat