0.91inch OLED LCD (3)

List product List gallery

LCD OLED 0.91inch 128x32 IIC 14Pin

Nguồn: 1.65-3.3VDC, giao tiếp IIC, Driver: SSD1306
OEM

75,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

LCD OLED 0.91inch 128x32 IIC 14Pin

LCD OLED 0.91inch 128x32 SPI 7Pin

Nguồn: 3.3-5VDC, SSD1306 giao tiếp SPI
OEM

97,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD OLED 0.91inch 128x32 SPI 7Pin

LCD OLED 0.91inch 128x32 IIC 4Pin

Nguồn: 2.2-5.5VDC, giao tiếp IIC, Driver: SSD1306
OEM

68,000 đ/Cái

Hàng còn: 28 Cái

LCD OLED 0.91inch 128x32 IIC 4Pin
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký