0.42inch OLED LCD (1)

List product List gallery

LCD OLED 0.42inch 72x40 SPI I2C 16Pin

Nền xanh dương chữ trắng, giao tiếp SPI, I2C, IC driver: SSD1306

39,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD OLED 0.42inch 72x40 SPI I2C 16Pin
Chat