Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục

Samwa

Danh mục sản phẩm(1)
YX360TRF
Drop shock proof meter, Capacitance, dB, Li measurement, Bandwidth : 30〜100kHz (AC10V)
Đơn giá 795,000 đ /Cái

Số lượng mua

Thegioiic-live-support