Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục

Danh mục sản phẩm(62)
120 Ohm 0805 5%
SMD resistor 120 Ohm (Code 121), 1/8W 5% 0805 SMD
Giá 4,000 đ /Gói(100pcs)
Còn : 27 Gói(100pcs)

Số lượng mua

100R 1206 5%
RES 100 OHM 1/4W 5% 1206 SMD
Giá 4,000 đ /Gói(50pcs)
Còn : 192 Gói(50pcs)

Số lượng mua

120R 1206 5%
RES 120 OHM 1/4W 5% 1206 SMD
Giá 4,000 đ /Gói(50pcs)
Còn : 4984 Gói(50pcs)

Số lượng mua

220R 1206 5%
RES 220 OHM 1/4W 5% 1206 SMD
Giá 4,000 đ /Gói(50pcs)
Còn : 58 Gói(50pcs)

Số lượng mua

330R 1206 5%
RES 330 OHM 1/4W 5% 1206 SMD
Giá 4,000 đ /Gói(50pcs)
Còn : 695 Gói(50pcs)

Số lượng mua

560R 1206 5%
RES 560 OHM 1/4W 5% 1206 SMD
Giá 4,000 đ /Gói(50pcs)
Còn : 62 Gói(50pcs)

Số lượng mua

1K 1206 5%
RES 1K OHM 1/4W 5% 1206 SMD
Giá 4,000 đ /Gói(50pcs)
Còn : 57 Gói(50pcs)

Số lượng mua

1.5K 1206 5%
RES 1.5K OHM 1/4W 5% 1206 SMD
Giá 4,000 đ /Gói(50pcs)
Còn : 93 Gói(50pcs)

Số lượng mua

4.7K 1206 5%
RES 4.7K OHM 1/4W 5% 1206 SMD
Giá 4,000 đ /Gói(50pcs)
Còn : 4930 Gói(50pcs)

Số lượng mua

10K 1206 5%
RES 10K OHM 1/4W 5% 1206 SMD
Giá 4,000 đ /Gói(50pcs)
Còn : 23 Gói(50pcs)

Số lượng mua

100K 1206 5%
RES 100K OHM 1/4W 5% 1206 SMD
Giá 4,000 đ /Gói(50pcs)
Còn : 221 Gói(50pcs)

Số lượng mua

470K 1206 5%
RES 470K OHM 1/4W 5% 1206 SMD
Giá 4,000 đ /Gói(50pcs)
Còn : 96 Gói(50pcs)

Số lượng mua

0R 1206 5%
RES 0 OHM 1/4W 5% 1206 SMD
Giá 4,000 đ /Gói(50pcs)
Còn : 187 Gói(50pcs)

Số lượng mua

1R 1206 5%
RES 1 OHM 1/4W 5% 1206 SMD
Giá 4,000 đ /Gói(50pcs)
Còn : 118 Gói(50pcs)

Số lượng mua

1.5R 1206 5%
RES 1.5 OHM 1/4W 5% 1206 SMD
Giá 4,000 đ /Gói(50pcs)
Còn : 97 Gói(50pcs)

Số lượng mua

2.2R 1206 5%
RES 2.2 OHM 1/4W 5% 1206 SMD
Giá 4,000 đ /Gói(50pcs)
Còn : 92 Gói(50pcs)

Số lượng mua

3.3R 1206 5%
RES 3.3 OHM 1/4W 5% 1206 SMD
Giá 4,000 đ /Gói(50pcs)
Còn : 95 Gói(50pcs)

Số lượng mua

4.7R 1206 5%
RES 4.7 OHM 1/4W 5% 1206 SMD
Giá 4,000 đ /Gói(50pcs)
Còn : 77 Gói(50pcs)

Số lượng mua

5.6R 1206 5%
RES 5.6 OHM 1/4W 5% 1206 SMD
Giá 4,000 đ /Gói(50pcs)
Còn : 100 Gói(50pcs)

Số lượng mua

6.8R 1206 5%
RES 6.8 OHM 1/4W 5% 1206 SMD
Giá 4,000 đ /Gói(50pcs)
Còn : 99 Gói(50pcs)

Số lượng mua

Thegioiic-live-support