Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Danh Mục

Danh mục sản phẩm(116)
120 Ohm 0805 5%
SMD resistor 120 Ohm (Code 121), 1/8W 5% 0805 SMD
Đơn giá: 4,000 đ /Gói(100pcs)
Còn: 15 Gói(100pcs)
100 Ohm 1206 5%
RES 100 OHM 1/4W 5% 1206 SMD
Đơn giá: 3,000 đ /Gói(50pcs)
Còn: 246 Gói(50pcs)
120 Ohm 1206 5%
RES 120 OHM 1/4W 5% 1206 SMD
Đơn giá: 3,000 đ /Gói(50pcs)
Còn: 566 Gói(50pcs)
220 Ohm 1206 5%
RES 220 OHM 1/4W 5% 1206 SMD
Đơn giá: 3,000 đ /Gói(50pcs)
Còn: 138 Gói(50pcs)
330 Ohm 1206 5%
RES 330 OHM 1/4W 5% 1206 SMD
Đơn giá: 3,000 đ /Gói(50pcs)
Còn: 647 Gói(50pcs)
560 Ohm 1206 5%
RES 560 OHM 1/4W 5% 1206 SMD
Đơn giá: 3,000 đ /Gói(50pcs)
Còn: 239 Gói(50pcs)
1K Ohm 1206 5%
RES 1K OHM 1/4W 5% 1206 SMD
Đơn giá: 3,000 đ /Gói(50pcs)
Còn: 107 Gói(50pcs)
1.5K Ohm 1206 5%
RES 1.5K OHM 1/4W 5% 1206 SMD
Đơn giá: 3,000 đ /Gói(50pcs)
Còn: 167 Gói(50pcs)
4.7K Ohm 1206 5%
RES 4.7K OHM 1/4W 5% 1206 SMD
Đơn giá: 3,000 đ /Gói(50pcs)
Còn: 195 Gói(50pcs)
10K Ohm 1206 5%
RES 10K OHM 1/4W 5% 1206 SMD
Đơn giá: 3,000 đ /Gói(50pcs)
Còn: 407 Gói(50pcs)
100K Ohm 1206 5%
RES 100K OHM 1/4W 5% 1206 SMD
Đơn giá: 3,000 đ /Gói(50pcs)
Còn: 215 Gói(50pcs)
470K Ohm 1206 5%
RES 470K OHM 1/4W 5% 1206 SMD
Đơn giá: 3,000 đ /Gói(50pcs)
Còn: 188 Gói(50pcs)
0 Ohm 1206 5%
Điện trở dán 1206 0 Ohm 1/4W 5%
Đơn giá: 3,000 đ /Gói(50pcs)
Còn: 378 Gói(50pcs)
1 Ohm 1206 5%
Điện trở dán 1206 1 Ohm 1/4W 5%
Đơn giá: 3,000 đ /Gói(50pcs)
Còn: 90 Gói(50pcs)
1.5 Ohm 1206 5%
Điện trở dán 1206 1.5 Ohm 1/4W 5%
Đơn giá: 3,000 đ /Gói(50pcs)
Còn: 94 Gói(50pcs)
2.2 Ohm 1206 5%
RES 2.2 OHM 1/4W 5% 1206 SMD
Đơn giá: 3,000 đ /Gói(50pcs)
Còn: 78 Gói(50pcs)
3.3 Ohm 1206 5%
RES 3.3 OHM 1/4W 5% 1206 SMD
Đơn giá: 3,000 đ /Gói(50pcs)
Còn: 91 Gói(50pcs)
4.7 Ohm 1206 5%
RES 4.7 OHM 1/4W 5% 1206 SMD
Đơn giá: 3,000 đ /Gói(50pcs)
Còn: 68 Gói(50pcs)
5.6 Ohm 1206 5%
RES 5.6 OHM 1/4W 5% 1206 SMD
Đơn giá: 3,000 đ /Gói(50pcs)
Còn: 94 Gói(50pcs)
6.8 Ohm 1206 5%
RES 6.8 OHM 1/4W 5% 1206 SMD
Đơn giá: 3,000 đ /Gói(50pcs)
Còn: 90 Gói(50pcs)
Thegioiic live support