Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục

Danh mục sản phẩm(72)
120 Ohm 0805 5%
SMD resistor 120 Ohm (Code 121), 1/8W 5% 0805 SMD
Đơn giá 4,000 đ /Gói(100pcs)
Còn: 22 Gói(100pcs)

Số lượng mua

100 Ohm 1206 5%
RES 100 OHM 1/4W 5% 1206 SMD
Đơn giá 3,000 đ /Gói(50pcs)
Còn: 176 Gói(50pcs)

Số lượng mua

120 Ohm 1206 5%
RES 120 OHM 1/4W 5% 1206 SMD
Đơn giá 3,000 đ /Gói(50pcs)
Còn: 224 Gói(50pcs)

Số lượng mua

220 Ohm 1206 5%
RES 220 OHM 1/4W 5% 1206 SMD
Đơn giá 3,000 đ /Gói(50pcs)
Còn: 148 Gói(50pcs)

Số lượng mua

330 Ohm 1206 5%
RES 330 OHM 1/4W 5% 1206 SMD
Đơn giá 3,000 đ /Gói(50pcs)
Còn: 672 Gói(50pcs)

Số lượng mua

560 Ohm 1206 5%
RES 560 OHM 1/4W 5% 1206 SMD
Đơn giá 3,000 đ /Gói(50pcs)
Còn: 244 Gói(50pcs)

Số lượng mua

1K Ohm 1206 5%
RES 1K OHM 1/4W 5% 1206 SMD
Đơn giá 3,000 đ /Gói(50pcs)
Còn: 121 Gói(50pcs)

Số lượng mua

1.5K Ohm 1206 5%
RES 1.5K OHM 1/4W 5% 1206 SMD
Đơn giá 3,000 đ /Gói(50pcs)
Còn: 191 Gói(50pcs)

Số lượng mua

4.7K Ohm 1206 5%
RES 4.7K OHM 1/4W 5% 1206 SMD
Đơn giá 3,000 đ /Gói(50pcs)

Số lượng mua

10K Ohm 1206 5%
RES 10K OHM 1/4W 5% 1206 SMD
Đơn giá 3,000 đ /Gói(50pcs)
Còn: 427 Gói(50pcs)

Số lượng mua

100K Ohm 1206 5%
RES 100K OHM 1/4W 5% 1206 SMD
Đơn giá 3,000 đ /Gói(50pcs)
Còn: 217 Gói(50pcs)

Số lượng mua

470K Ohm 1206 5%
RES 470K OHM 1/4W 5% 1206 SMD
Đơn giá 3,000 đ /Gói(50pcs)
Còn: 191 Gói(50pcs)

Số lượng mua

0 Ohm 1206 5%
RES 0 OHM 1/4W 5% 1206 SMD
Đơn giá 3,000 đ /Gói(50pcs)
Còn: 403 Gói(50pcs)

Số lượng mua

1 Ohm 1206 5%
RES 1 OHM 1/4W 5% 1206 SMD
Đơn giá 3,000 đ /Gói(50pcs)
Còn: 118 Gói(50pcs)

Số lượng mua

1.5 Ohm 1206 5%
RES 1.5 OHM 1/4W 5% 1206 SMD
Đơn giá 3,000 đ /Gói(50pcs)
Còn: 96 Gói(50pcs)

Số lượng mua

2.2 Ohm 1206 5%
RES 2.2 OHM 1/4W 5% 1206 SMD
Đơn giá 3,000 đ /Gói(50pcs)
Còn: 80 Gói(50pcs)

Số lượng mua

3.3 Ohm 1206 5%
RES 3.3 OHM 1/4W 5% 1206 SMD
Đơn giá 3,000 đ /Gói(50pcs)
Còn: 93 Gói(50pcs)

Số lượng mua

4.7 Ohm 1206 5%
RES 4.7 OHM 1/4W 5% 1206 SMD
Đơn giá 3,000 đ /Gói(50pcs)
Còn: 72 Gói(50pcs)

Số lượng mua

5.6 Ohm 1206 5%
RES 5.6 OHM 1/4W 5% 1206 SMD
Đơn giá 3,000 đ /Gói(50pcs)
Còn: 96 Gói(50pcs)

Số lượng mua

6.8 Ohm 1206 5%
RES 6.8 OHM 1/4W 5% 1206 SMD
Đơn giá 3,000 đ /Gói(50pcs)
Còn: 93 Gói(50pcs)

Số lượng mua

Thegioiic-live-support