Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục

Orange pi is an open-source hardware product.

Danh mục sản phẩm(6)
Orange Pi PC
H3 Quad-core Cortex-A7, 1GB DDR3, 10/100M Ethernet RJ45, HDMI
Giá 529,000 đ /Cái

Số lượng mua

Orange Pi One
H3 Quad-core Cortex-A7, 512MB DDR3, 10/100 Ethernet RJ45, HDMI
Giá 369,000 đ /Cái

Số lượng mua

Orange Pi Lite
H3 Quad-core Cortex-A7, 512MB DDR3, Wifi, 10/100 Ethernet RJ45, HDMI
Giá 399,000 đ /Cái
Còn : 2 Cái

Số lượng mua

Pi PC Plus
H3 Quad-core Cortex-A7, 1GB DDR3, 10/100M Ethernet RJ45, HDMI, Wifi
Giá 689,000 đ /Cái

Số lượng mua

Orange Pi Plus 2
H3 Quad Core 1.6GHZ 2GB RAM, Wifi, HDMI, 16GB EMMC Flash
Giá 1,349,000 đ /Cái

Số lượng mua

Orange Pi Plus 2E
H3 Quad Core 1.6GHZ 2GB RAM, Wifi, HDMI, 16GB EMMC Flash
Giá 999,000 đ /Cái

Số lượng mua

Bình chữa cháy
Thegioiic-live-support