Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục

Orange pi is an open-source hardware product.

Danh mục sản phẩm(7)
Orange Pi PC
H3 Quad-core Cortex-A7, 1GB DDR3, 10/100M Ethernet RJ45, HDMI
Đơn giá 529,000 đ /Cái
Còn: 4 Cái

Số lượng mua

Orange Pi One
H3 Quad-core Cortex-A7, 512MB DDR3, 10/100 Ethernet RJ45, HDMI
Đơn giá 369,000 đ /Cái

Số lượng mua

Orange Pi Lite
H3 Quad-core Cortex-A7, 512MB DDR3, Wifi, 10/100 Ethernet RJ45, HDMI
Đơn giá 399,000 đ /Cái
Còn: 5 Cái

Số lượng mua

Pi PC Plus
H3 Quad-core Cortex-A7, 1GB DDR3, 10/100M Ethernet RJ45, HDMI, Wifi
Đơn giá 689,000 đ /Cái

Số lượng mua

Orange Pi Plus 2
H3 Quad Core 1.6GHZ 2GB RAM, Wifi, HDMI, 16GB EMMC Flash
Đơn giá 1,349,000 đ /Cái

Số lượng mua

Orange Pi Plus 2E
H3 Quad Core 1.6GHZ 2GB RAM, Wifi, HDMI, 16GB EMMC Flash
Đơn giá 999,000 đ /Cái

Số lượng mua

Orange Pi Zero
Wifi on board, Android 4.4, Ubuntu, Debian. AllWinner H2 SoC, 512MB DDR3
Đơn giá 350,000 đ /Cái
Còn: 5 Cái

Số lượng mua

Thegioiic-live-support