Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục

Nihon Dempa Kogyo Co., Ltd. (NDK) is, by pursuing 100% Customer Satisfaction & Quality First, striving to be the No. 1 Supplier and No.1 Brand in the quartz crystal devices industry.

Danh mục sản phẩm(4)
NX3225SA-12.000000MHZ
CRYSTAL 12.000000MHZ 8PF SMD
Đơn giá 12,000 đ /Cái
Còn: 169 Cái

Số lượng mua

NX3225SA-16.000000MHZ
CRYSTAL 16.000000MHZ 8PF SMD
Đơn giá 14,000 đ /Cái

Số lượng mua

NX3225SA-25.000000MHZ
CRYSTAL 25.000000MHZ 8PF SMD
Đơn giá 15,000 đ /Cái
Còn: 62 Cái

Số lượng mua

HDX-2 Electronic Vibration Sensor Switch
Cảm biến rung HDX-2
Đơn giá 7,000 đ /Cái
Còn: 447 Cái

Số lượng mua

Thegioiic-live-support