Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Danh Mục

Nihon Dempa Kogyo Co., Ltd. (NDK) is, by pursuing 100% Customer Satisfaction & Quality First, striving to be the No. 1 Supplier and No.1 Brand in the quartz crystal devices industry.

Danh mục sản phẩm(5)
NX3225SA-12MHZ
CRYSTAL 12MHZ 8PF SMD
Đơn giá: 12,000 đ /Cái
Còn: 164 Cái
NX3225SA-16MHZ
CRYSTAL 16MHZ 8PF SMD
Đơn giá: 14,000 đ /Cái
NX3225SA-25MHZ
CRYSTAL 25MHZ 8PF SMD
Đơn giá: 15,000 đ /Cái
Còn: 65 Cái
HDX-2 Electronic Vibration Sensor Switch
Cảm biến rung HDX-2
Đơn giá: 7,000 đ /Cái
Còn: 332 Cái
NX3225SA-50MHZ
CRYSTAL 50MHZ 8PF SMD
Đơn giá: 15,000 đ /Cái
Còn: 20 Cái
Thegioiic live support