Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục

Công ty JWCO chuyên sản xuất tụ điện.

Danh mục sản phẩm(138)
C1UF50V
CAP ALUM 1UF 50V 20% RADIAL
Giá 500 đ /Cái
Còn : 3507 Cái

Số lượng mua

C2R2UF50V
CAP ALUM 2.2UF 50V 20% RADIAL
Giá 600 đ /Cái
Còn : 2100 Cái

Số lượng mua

C3R3UF50V
CAP ALUM 3.3UF 50V 20% RADIAL
Giá 600 đ /Cái
Còn : 880 Cái

Số lượng mua

C4R7UF50V
CAP ALUM 4.7UF 50V 20% RADIAL
Giá 600 đ /Cái
Còn : 2940 Cái

Số lượng mua

C10UF50V
CAP ALUM 10UF 50V 20% RADIAL
Giá 600 đ /Cái
Còn : 470 Cái

Số lượng mua

C22UF50V
CAP ALUM 22UF 50V 20% RADIAL
Giá 700 đ /Cái
Còn : 3044 Cái

Số lượng mua

C33UF50V
CAP ALUM 33UF 50V 20% RADIAL
Giá 700 đ /Cái
Còn : 1595 Cái

Số lượng mua

C47UF50V
CAP ALUM 47UF 50V 20% RADIAL
Giá 700 đ /Cái
Còn : 3800 Cái

Số lượng mua

C100UF50V
CAP ALUM 100UF 50V 20% RADIAL
Giá 900 đ /Cái
Còn : 3597 Cái

Số lượng mua

C220UF50V
CAP ALUM 220UF 50V 20% RADIAL
Giá 900 đ /Cái
Còn : 1085 Cái

Số lượng mua

C330UF50V
CAP ALUM 330UF 50V 20% RADIAL
Giá 1,200 đ /Cái
Còn : 1045 Cái

Số lượng mua

C470UF50V
CAP ALUM 470UF 50V 20% RADIAL
Giá 1,300 đ /Cái
Còn : 79 Cái

Số lượng mua

C1000UF50V
CAP ALUM 1000UF 50V 20% RADIAL
Giá 2,400 đ /Cái
Còn : 73 Cái

Số lượng mua

C2200UF50V
CAP ALUM 2200UF 50V 20% RADIAL
Giá 4,500 đ /Cái
Còn : 86 Cái

Số lượng mua

C2.2UF100V
CAP ALUM 2.2UF 100V 20% RADIAL
Giá 600 đ /Cái

Số lượng mua

C1UF250V
CAP ALUM 1UF 250V 20% RADIAL
Giá 600 đ /Cái

Số lượng mua

C680UF50V
CAP ALUM 680UF 50V 20% RADIAL
Giá 1,700 đ /Cái
Còn : 1268 Cái

Số lượng mua

C1UF100V
CAP ALUM 1UF 100V 20% RADIAL
Giá 600 đ /Cái
Còn : 1290 Cái

Số lượng mua

C2.2UF250V
CAP ALUM 2.2UF 250V 20% RADIAL
Giá 700 đ /Cái

Số lượng mua

C220UF16V
CAP ALUM 220UF 16V 10% RADIAL
Giá 800 đ /Cái
Còn : 200 Cái

Số lượng mua

Bình chữa cháy
Thegioiic-live-support