Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục

Công ty JWCO chuyên sản xuất tụ điện.

Danh mục sản phẩm(225)
C1UF50V
CAP ALUM 1UF 50V 20% RADIAL
Đơn giá 500 đ /Cái
Còn: 3457 Cái

Số lượng mua

C2.2UF50V
CAP ALUM 2.2UF 50V 20% RADIAL
Đơn giá 600 đ /Cái
Còn: 2046 Cái

Số lượng mua

C3.3UF50V
CAP ALUM 3.3UF 50V 20% RADIAL
Đơn giá 600 đ /Cái
Còn: 770 Cái

Số lượng mua

C4.7UF50V
CAP ALUM 4.7UF 50V 20% RADIAL
Đơn giá 600 đ /Cái
Còn: 2874 Cái

Số lượng mua

C10UF50V
CAP ALUM 10UF 50V 20% RADIAL
Đơn giá 600 đ /Cái
Còn: 113 Cái

Số lượng mua

C22UF50V
CAP ALUM 22UF 50V 20% RADIAL
Đơn giá 700 đ /Cái
Còn: 2609 Cái

Số lượng mua

C33UF50V
CAP ALUM 33UF 50V 20% RADIAL
Đơn giá 700 đ /Cái
Còn: 1534 Cái

Số lượng mua

C47UF50V
CAP ALUM 47UF 50V 20% RADIAL
Đơn giá 700 đ /Cái
Còn: 1758 Cái

Số lượng mua

C100UF50V
CAP ALUM 100UF 50V 20% RADIAL
Đơn giá 900 đ /Cái
Còn: 974 Cái

Số lượng mua

C220UF50V
CAP ALUM 220UF 50V 20% RADIAL
Đơn giá 900 đ /Cái

Số lượng mua

C330UF50V
CAP ALUM 330UF 50V 20% RADIAL
Đơn giá 1,200 đ /Cái
Còn: 1057 Cái

Số lượng mua

C470UF50V
CAP ALUM 470UF 50V 20% RADIAL
Đơn giá 1,500 đ /Cái
Còn: 4374 Cái

Số lượng mua

C1000UF50V
CAP ALUM 1000UF 50V 20% RADIAL
Đơn giá 2,400 đ /Cái
Còn: 1554 Cái

Số lượng mua

C2200UF50V
CAP ALUM 2200UF 50V 20% RADIAL
Đơn giá 4,500 đ /Cái
Còn: 2800 Cái

Số lượng mua

C2.2UF100V
CAP ALUM 2.2UF 100V 20% RADIAL
Đơn giá 600 đ /Cái

Số lượng mua

C1UF250V
CAP ALUM 1UF 250V 20% RADIAL
Đơn giá 600 đ /Cái

Số lượng mua

C680UF50V
CAP ALUM 680UF 50V 20% RADIAL
Đơn giá 1,700 đ /Cái
Còn: 1383 Cái

Số lượng mua

C1UF100V
CAP ALUM 1UF 100V 20% RADIAL
Đơn giá 600 đ /Cái
Còn: 1537 Cái

Số lượng mua

C2.2UF250V
CAP ALUM 2.2UF 250V 20% RADIAL
Đơn giá 700 đ /Cái

Số lượng mua

C220UF16V
CAP ALUM 220UF 16V 10% RADIAL
Đơn giá 800 đ /Cái
Còn: 141 Cái

Số lượng mua

Thegioiic-live-support