Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Danh Mục

Công ty JWCO chuyên sản xuất tụ điện.

Danh mục sản phẩm(225)
C1UF50V
CAP ALUM 1UF 50V 20% RADIAL
Đơn giá: 500 đ /Cái
Còn: 1967 Cái
C2.2UF50V
CAP ALUM 2.2UF 50V 20% RADIAL
Đơn giá: 600 đ /Cái
Còn: 930 Cái
C3.3UF50V
CAP ALUM 3.3UF 50V 20% RADIAL
Đơn giá: 600 đ /Cái
Còn: 768 Cái
C4.7UF50V
CAP ALUM 4.7UF 50V 20% RADIAL
Đơn giá: 600 đ /Cái
Còn: 1889 Cái
C10UF50V
CAP ALUM 10UF 50V 20% RADIAL
Đơn giá: 600 đ /Cái
Còn: 3361 Cái
C22UF50V
CAP ALUM 22UF 50V 20% RADIAL
Đơn giá: 700 đ /Cái
Còn: 2090 Cái
C33UF50V
CAP ALUM 33UF 50V 20% RADIAL
Đơn giá: 700 đ /Cái
Còn: 1447 Cái
C47UF50V
CAP ALUM 47UF 50V 20% RADIAL
Đơn giá: 700 đ /Cái
Còn: 1464 Cái
C100UF50V
CAP ALUM 100UF 50V 20% RADIAL
Đơn giá: 900 đ /Cái
Còn: 328 Cái
C220UF50V
CAP ALUM 220UF 50V 20% RADIAL
Đơn giá: 900 đ /Cái
Còn: 2380 Cái
C330UF50V
CAP ALUM 330UF 50V 20% RADIAL
Đơn giá: 1,200 đ /Cái
Còn: 1367 Cái
C470UF50V
CAP ALUM 470UF 50V 20% RADIAL
Đơn giá: 1,500 đ /Cái
Còn: 3956 Cái
C1000UF50V
CAP ALUM 1000UF 50V 20% RADIAL
Đơn giá: 2,400 đ /Cái
Còn: 1484 Cái
C2200UF50V
CAP ALUM 2200UF 50V 20% RADIAL
Đơn giá: 4,500 đ /Cái
Còn: 2647 Cái
C2.2UF100V
CAP ALUM 2.2UF 100V 20% RADIAL
Đơn giá: 600 đ /Cái
C1UF250V
CAP ALUM 1UF 250V 20% RADIAL
Đơn giá: 600 đ /Cái
C680UF50V
CAP ALUM 680UF 50V 20% RADIAL
Đơn giá: 1,700 đ /Cái
Còn: 1122 Cái
C1UF100V
CAP ALUM 1UF 100V 20% RADIAL
Đơn giá: 600 đ /Cái
Còn: 1482 Cái
C2.2UF250V
CAP ALUM 2.2UF 250V 20% RADIAL
Đơn giá: 700 đ /Cái
C220UF16V
CAP ALUM 220UF 16V 10% RADIAL
Đơn giá: 800 đ /Cái
Thegioiic live support