Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục

Holux

Danh mục sản phẩm(5)
M-9129
MT3329 GPS chipset, L1,1575.42 MHz, 66 parallel searching,22 tracking channels
Giá 268,000 đ /Cái

Số lượng mua

MN-31540SH
MTK GPS solution
Giá 0 đ /Cái

Số lượng mua

M-9139
MT3339 GPS chipset, L1,1575.42MHZ, 66 parallel searching, 22 tracking channels
Giá 230,000 đ /Cái

Số lượng mua

M-9339
Holux GPS receiver module M-9339
Giá 230,000 đ /Cái

Số lượng mua

HOLUX M-9537
GPS Module Chip Set MTK3337, Size 16*12.2*2.4 MM
Giá 230,000 đ /Cái
Còn : 3 Cái

Số lượng mua

Thegioiic-live-support