Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Trang Chủ > Nhà sản xuất > FriendlyArm

Custom Development for FriendlyARM Boards and Modules.

Danh mục sản phẩm(31)
CAM130 Module
CMOS Camera module for Mini2440, 1.3 Megapixel
Đơn giá 399,000 đ /Cái
Còn: 2 Cái

Số lượng mua

VGA Controller for Mini2440-S3C2440
VGA controller, Mini2440-S3C2440 ARM9, 1024x768, 70Hz
Đơn giá 1,099,000 đ /Cái

Số lượng mua

Mini6410 S3C6410 ARM11 Board
ARM11 board, 533Mhz, 256MB RAM, 1GB Nand, 4.3" resistive LCD
Đơn giá 2,999,000 đ /Cái

Số lượng mua

Mini2440 with 7.0" LCD
ARM9 board, 400 MHz, 64MB RAM, 256MB Nand
Đơn giá 2,749,000 đ /Cái

Số lượng mua

Mini2440 Board
ARM9 board, 400 MHz, 64MB RAM, 1GB Nand, 3.5" Touch screen LCD
Đơn giá 2,449,000 đ /Cái

Số lượng mua

7 inch LCD FriendlyARM
7 inch resistive touch screen LCD for FriendlyARM boards
Đơn giá 1,279,000 đ /Cái

Số lượng mua

Tiny6410 | S3C6410 ARM11 Stamp Module
Stamp Module with 533 MHz, Nand 2GB, RAM 256MB
Đơn giá 2,600,000 đ /Cái

Số lượng mua

Tiny210v2 | S5PV210 ARM Cortex-A8 Stamp Module
1GHz, Cortex-A8, 512MB RAM, 2GB Nand, 7" Capacitive LCD
Đơn giá 3,000,000 đ /Cái

Số lượng mua

4.3 inch LCD Tiny210
4.3 inch LCD for Tiny210, Tiny6410
Đơn giá 815,000 đ /Cái
Còn: 1 Cái

Số lượng mua

4.3 inch LCD Mini2440
4.3 inch LCD for Mini2440
Đơn giá 686,000 đ /Cái
Còn: 1 Cái

Số lượng mua

Micro2440 | ARM9 Board
400 MHz S3C2440A, 256MB Nand, 64MB SDRAM, 3.5inch touch screen LCD
Đơn giá 2,399,000 đ /Cái

Số lượng mua

Tiny4412 | Exynos4412
1.5 GHz ARM Cortex-A9, 4G eMMC, DDR3 RAM, 7"LCD capacitive LCD
Đơn giá 3,199,000 đ /Cái

Số lượng mua

Smart210 (Tiny210v2) BOARD
1 GHz S5PV2108, 512MB RAM, 32 bit Bus, 1GB NAND Flash, 7" resistive LCD
Đơn giá 2,799,000 đ /Cái

Số lượng mua

Smart210 3G (SDK1208)
1 GHz S5PV210, CORTEX A8, 512 MB, 32 bit Bus, 1GB NAND Flash, 3G Network
Đơn giá 3,599,000 đ /Cái

Số lượng mua

NanoPi 2 Fire
Cortex A9, DDR3 1GB RAM, 1Gbps Ethernet port, AXP228 power management, 75*40MM
Đơn giá 749,000 đ /Cái

Số lượng mua

NanoPi2
Cortex A9 Quad Core NanoPi2 @1.2Ghz, 1G RAM, Built-in WiFi & Bluetooth
Đơn giá 999,000 đ /Cái

Số lượng mua

7inch capacitive touch LCD FriendlyARM
7inch capacitive touch LCD(S702) for FriendlyARM boards
Đơn giá 1,599,000 đ /Cái
Còn: 4 Cái

Số lượng mua

10.1 inch capacitive touch HD LCD(HD101)
10.1 inch capacitive touch HD LCD(HD101) Friendlyarm
Đơn giá 2,999,000 đ /Cái

Số lượng mua

NanoPC-T1
Cortex-A9 4412 1.5GHz, 1GB DDR3 RAM, 8GB eMMC, HDMI
Đơn giá 2,199,000 đ /Cái

Số lượng mua

NanoPC-T2
Cortex-A9 4412 1.5GHz, 1GB DDR3 RAM, 8GB eMMC, HDMI, Wifi, Bluetooth
Đơn giá 1,249,000 đ /Cái

Số lượng mua

Thegioiic-live-support