Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Trang Chủ > Nhà sản xuất > Chưa xác định
Danh mục sản phẩm(2735)
VNT6656G - USB-Wi-Fi Module
USB-Wi-Fi Module for Friendlyarm ARM9 boards
Giá 599,000 đ /Cái
Còn : 3 Cái

Số lượng mua

6MBI450U-120
6-pack IGBT, 1200V 450A, Fuji
Giá 7,790,000 đ /Cái

Số lượng mua

8x8 RGB LED matrix
Đỏ + Xanh + Xanh dương LED Matrix, size: 60 x 60MM, Dot size 5mm
Giá 89,000 đ /Cái
Còn : 51 Cái

Số lượng mua

SR401P
Servo Motor
Giá 485,000 đ /Cái
Còn : 5 Cái

Số lượng mua

MG995
13KG Metal Gear High Torque Servo
Giá 135,000 đ /Cái
Còn : 17 Cái

Số lượng mua

SR403P
Servo Motor
Giá 595,000 đ /Cái
Còn : 5 Cái

Số lượng mua

MG946R
Digital RC Metal Gear Servo
Giá 149,000 đ /Cái
Còn : 21 Cái

Số lượng mua

Tablet PC- 8 inch LCD - 1GHz Freescale A8 CPU
Tablet PC, Freescale
Giá 3,550,000 đ /Cái

Số lượng mua

Tablet PC 9.7 inch
Cortex A8, 9.7inch touch screen LCD, CPU: Cortex A8, Android 2.2
Giá 1,999,000 đ /Cái
Còn : 2 Cái

Số lượng mua

CD53-2.2uH
2.2uH, 3.5A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2MM Inductor
Giá 2,500 đ /Cái
Còn : 444 Cái

Số lượng mua

CD53-3.3uH
3.3uH, 2.8A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2MM Inductor
Giá 2,500 đ /Cái
Còn : 972 Cái

Số lượng mua

CD53-22uH
22uH, 1.5A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2MM Inductor
Giá 2,500 đ /Cái

Số lượng mua

CD53-33uH
33uH, 1.1A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2MM Inductor
Giá 2,500 đ /Cái
Còn : 320 Cái

Số lượng mua

CD53-47uH
47uH, 1.0A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2MM Inductor
Giá 2,500 đ /Cái
Còn : 77 Cái

Số lượng mua

5D28-1uH
1UH, 3.7A, SMD 5.7 x 5.7 x 3.0MM Inductor
Giá 3,000 đ /Cái
Còn : 500 Cái

Số lượng mua

5D28-1.5uH
1.5UH, 3.5A, SMD 5.7 x 5.7 x 3.0MM Inductor
Giá 3,000 đ /Cái

Số lượng mua

5D28-6.8uH
6.8UH, 1.8A, SMD 5.7 x 5.7 x 3.0MM Inductor
Giá 3,000 đ /Cái
Còn : 475 Cái

Số lượng mua

5D28-10uH
10UH, 1.3A, SMD 5.7 x 5.7 x 3.0MM Inductor
Giá 3,000 đ /Cái
Còn : 2017 Cái

Số lượng mua

5D28-68uH
68UH, 0.52A, SMD 5.7 x 5.7 x 3.0MM Inductor
Giá 3,000 đ /Cái
Còn : 2385 Cái

Số lượng mua

5D28-15uH
15UH, 1.1A, SMD 5.7 x 5.7 x 3.0MM Inductor
Giá 3,000 đ /Cái
Còn : 464 Cái

Số lượng mua

Thegioiic-live-support