Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục

AVX Corporation
A Leading Worldwide Manufacturer and Supplier of Electronic Components

Danh mục sản phẩm(71)
1.5pF 50V 0603 Cap
1.5PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Giá 2,000 đ /Gói(10pcs)
Còn : 384 Gói(10pcs)

Số lượng mua

10pF 50V 0603 Cap
10PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Giá 2,000 đ /Gói(10pcs)
Còn : 652 Gói(10pcs)

Số lượng mua

2pF 50V 0603 Cap
2PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Giá 2,000 đ /Gói(10pcs)
Còn : 388 Gói(10pcs)

Số lượng mua

22pF 50V 0603 Cap
22PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Giá 2,000 đ /Gói(10pcs)
Còn : 304 Gói(10pcs)

Số lượng mua

47pF 50V 0603 Cap
47PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Giá 2,000 đ /Gói(10pcs)
Còn : 391 Gói(10pcs)

Số lượng mua

15pF 50V 0603 Cap
15PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Giá 2,000 đ /Gói(10pcs)
Còn : 361 Gói(10pcs)

Số lượng mua

220pF 50V 0603 Cap
220PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Giá 2,000 đ /Gói(10pcs)
Còn : 336 Gói(10pcs)

Số lượng mua

1nF 50V 0603 Cap
1NF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Giá 2,000 đ /Gói(10pcs)
Còn : 772 Gói(10pcs)

Số lượng mua

10nF 50V 0603 Cap
10NF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Giá 2,000 đ /Gói(10pcs)
Còn : 228 Gói(10pcs)

Số lượng mua

15nF 50V 0603 Cap
15NF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Giá 2,000 đ /Gói(10pcs)
Còn : 398 Gói(10pcs)

Số lượng mua

47nF 50V 0603 Cap
47NF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Giá 2,000 đ /Gói(10pcs)
Còn : 340 Gói(10pcs)

Số lượng mua

100nF 50V 0603 Cap
100NF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Giá 3,000 đ /Gói(10pcs)
Còn : 635 Gói(10pcs)

Số lượng mua

2.7uF 50V 0603 Cap
2.7UF 10% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Giá 4,000 đ /Gói(10pcs)

Số lượng mua

2.2uF 50V 0603 Cap
2.2UF 10% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Giá 5,000 đ /Gói(10pcs)
Còn : 34 Gói(10pcs)

Số lượng mua

4.7uF 50V 0603 Cap
4.7UF 10% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Giá 5,000 đ /Gói(10pcs)
Còn : 348 Gói(10pcs)

Số lượng mua

10uF 50V 0603 Cap
10UF 10% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Giá 5,000 đ /Gói(10pcs)
Còn : 593 Gói(10pcs)

Số lượng mua

TAJC227M006RNJ
220µF ±20% Molded Tantalum Capacitors 6.3V 2312 (6032 Metric) 1.2 Ohm
Giá 5,500 đ /Cái

Số lượng mua

L06031R8CGSTR
INDUCTOR THIN FILM 1.8NH 0603, 1.8nH, 1A, 50-1.9GHz
Giá 2,000 đ /Gói(5pcs)
Còn : 198 Gói(5pcs)

Số lượng mua

L06032R2AHLTR
INDUCTOR THIN FILM 2.2NH 0603, 2.2nH, 1A, 50-1.9GHz
Giá 2,000 đ /Gói(5pcs)
Còn : 192 Gói(5pcs)

Số lượng mua

2.7nF 50V 0603 Cap
2.7NF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Giá 2,000 đ /Gói(10pcs)
Còn : 399 Gói(10pcs)

Số lượng mua

Thegioiic-live-support