Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục

AVX Corporation
A Leading Worldwide Manufacturer and Supplier of Electronic Components

Danh mục sản phẩm(69)
1.5pF 50V 0603 Cap
1.5PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Giá 2,000 đ /Gói(10pcs)
Còn : 384 Gói(10pcs)

Số lượng mua

10pF 50V 0603 Cap
10PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Giá 2,000 đ /Gói(10pcs)
Còn : 308 Gói(10pcs)

Số lượng mua

2pF 50V 0603 Cap
2PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Giá 2,000 đ /Gói(10pcs)
Còn : 388 Gói(10pcs)

Số lượng mua

22pF 50V 0603 Cap
22PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Giá 2,000 đ /Gói(10pcs)
Còn : 345 Gói(10pcs)

Số lượng mua

47pF 50V 0603 Cap
47PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Giá 2,000 đ /Gói(10pcs)
Còn : 394 Gói(10pcs)

Số lượng mua

15pF 50V 0603 Cap
15PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Giá 2,000 đ /Gói(10pcs)
Còn : 364 Gói(10pcs)

Số lượng mua

220pF 50V 0603 Cap
220PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Giá 2,000 đ /Gói(10pcs)
Còn : 354 Gói(10pcs)

Số lượng mua

1nF 50V 0603 Cap
1NF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Giá 2,000 đ /Gói(10pcs)
Còn : 306 Gói(10pcs)

Số lượng mua

10nF 50V 0603 Cap
10NF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Giá 2,000 đ /Gói(10pcs)
Còn : 286 Gói(10pcs)

Số lượng mua

15nF 50V 0603 Cap
15NF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Giá 2,000 đ /Gói(10pcs)
Còn : 400 Gói(10pcs)

Số lượng mua

47nF 50V 0603 Cap
47NF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Giá 2,000 đ /Gói(10pcs)
Còn : 349 Gói(10pcs)

Số lượng mua

100nF 50V 0603 Cap
100NF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Giá 3,000 đ /Gói(10pcs)
Còn : 1189 Gói(10pcs)

Số lượng mua

2.7uF 50V 0603 Cap
2.7UF 10% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Giá 4,000 đ /Gói(10pcs)

Số lượng mua

2.2uF 50V 0603 Cap
2.2UF 10% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Giá 5,000 đ /Gói(10pcs)
Còn : 70 Gói(10pcs)

Số lượng mua

4.7uF 50V 0603 Cap
4.7UF 10% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Giá 5,000 đ /Gói(10pcs)
Còn : 371 Gói(10pcs)

Số lượng mua

10uF 50V 0603 Cap
10UF 10% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Giá 5,000 đ /Gói(10pcs)
Còn : 705 Gói(10pcs)

Số lượng mua

TAJC227M006RNJ
CAP TANT 220UF 6.3V 20% 2312
Giá 5,500 đ /Cái
Còn : 500 Cái

Số lượng mua

L06031R8CGSTR
INDUCTOR THIN FILM 1.8NH 0603, 1.8nH, 1A, 50-1.9GHz
Giá 2,000 đ /Gói(5pcs)
Còn : 198 Gói(5pcs)

Số lượng mua

L06032R2AHLTR
INDUCTOR THIN FILM 2.2NH 0603, 2.2nH, 1A, 50-1.9GHz
Giá 2,000 đ /Gói(5pcs)
Còn : 194 Gói(5pcs)

Số lượng mua

2.7nF 50V 0603 Cap
2.7NF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Giá 2,000 đ /Gói(10pcs)
Còn : 399 Gói(10pcs)

Số lượng mua

Bình chữa cháy
Thegioiic-live-support