Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục

AVX Corporation
A Leading Worldwide Manufacturer and Supplier of Electronic Components

Danh mục sản phẩm(72)
1.5pF 50V 0603 Cap
1.5PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Đơn giá 2,000 đ /Gói(10pcs)
Còn: 379 Gói(10pcs)

Số lượng mua

10pF 50V 0603 Cap
10PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Đơn giá 2,000 đ /Gói(10pcs)
Còn: 578 Gói(10pcs)

Số lượng mua

2pF 50V 0603 Cap
2PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Đơn giá 2,000 đ /Gói(10pcs)
Còn: 388 Gói(10pcs)

Số lượng mua

22pF 50V 0603 Cap
22PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Đơn giá 2,000 đ /Gói(10pcs)
Còn: 266 Gói(10pcs)

Số lượng mua

47pF 50V 0603 Cap
47PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Đơn giá 2,000 đ /Gói(10pcs)
Còn: 364 Gói(10pcs)

Số lượng mua

15pF 50V 0603 Cap
15PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Đơn giá 2,000 đ /Gói(10pcs)
Còn: 352 Gói(10pcs)

Số lượng mua

220pF 50V 0603 Cap
220PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Đơn giá 2,000 đ /Gói(10pcs)
Còn: 326 Gói(10pcs)

Số lượng mua

1nF 50V 0603 Cap
1NF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Đơn giá 2,000 đ /Gói(10pcs)
Còn: 722 Gói(10pcs)

Số lượng mua

10nF 50V 0603 Cap
10NF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Đơn giá 2,000 đ /Gói(10pcs)
Còn: 181 Gói(10pcs)

Số lượng mua

15nF 50V 0603 Cap
15NF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Đơn giá 2,000 đ /Gói(10pcs)
Còn: 378 Gói(10pcs)

Số lượng mua

47nF 50V 0603 Cap
47NF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Đơn giá 2,000 đ /Gói(10pcs)
Còn: 314 Gói(10pcs)

Số lượng mua

100nF 50V 0603 Cap
100NF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Đơn giá 3,000 đ /Gói(10pcs)
Còn: 902 Gói(10pcs)

Số lượng mua

2.7uF 50V 0603 Cap
2.7UF 10% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Đơn giá 4,000 đ /Gói(10pcs)

Số lượng mua

2.2uF 50V 0603 Cap
2.2UF 10% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Đơn giá 5,000 đ /Gói(10pcs)
Còn: 9 Gói(10pcs)

Số lượng mua

4.7uF 50V 0603 Cap
4.7UF 10% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Đơn giá 5,000 đ /Gói(10pcs)
Còn: 295 Gói(10pcs)

Số lượng mua

10uF 50V 0603 Cap
10UF 10% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Đơn giá 5,500 đ /Gói(10pcs)

Số lượng mua

TAJC227M006RNJ
220µF ±20% Molded Tantalum Capacitors 6.3V 2312 (6032 Metric) 1.2 Ohm
Đơn giá 5,500 đ /Cái

Số lượng mua

L06032R2AHLTR
INDUCTOR THIN FILM 2.2NH 0603, 2.2nH, 1A, 50-1.9GHz
Đơn giá 2,000 đ /Gói(5pcs)
Còn: 676 Gói(5pcs)

Số lượng mua

2.7nF 50V 0603 Cap
2.7NF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Đơn giá 2,000 đ /Gói(10pcs)
Còn: 397 Gói(10pcs)

Số lượng mua

680pF 50V 0603 Cap
680PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Đơn giá 2,000 đ /Gói(10pcs)
Còn: 389 Gói(10pcs)

Số lượng mua

Thegioiic-live-support