Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Danh Mục

AVX Corporation
A Leading Worldwide Manufacturer and Supplier of Electronic Components

Danh mục sản phẩm(72)
1.5pF 50V 0603 Cap
1.5PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Đơn giá: 2,000 đ /Gói(10pcs)
Còn: 377 Gói(10pcs)
10pF 50V 0603 Cap
10PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Đơn giá: 2,000 đ /Gói(10pcs)
Còn: 573 Gói(10pcs)
2pF 50V 0603 Cap
2PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Đơn giá: 2,000 đ /Gói(10pcs)
Còn: 388 Gói(10pcs)
22pF 50V 0603 Cap
22PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Đơn giá: 2,000 đ /Gói(10pcs)
Còn: 185 Gói(10pcs)
47pF 50V 0603 Cap
47PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Đơn giá: 2,000 đ /Gói(10pcs)
Còn: 364 Gói(10pcs)
15pF 50V 0603 Cap
15PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Đơn giá: 2,000 đ /Gói(10pcs)
Còn: 349 Gói(10pcs)
220pF 50V 0603 Cap
220PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Đơn giá: 2,000 đ /Gói(10pcs)
Còn: 124 Gói(10pcs)
1nF 50V 0603 Cap
1NF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Đơn giá: 2,000 đ /Gói(10pcs)
Còn: 812 Gói(10pcs)
10nF 50V 0603 Cap
10NF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Đơn giá: 2,000 đ /Gói(10pcs)
Còn: 2699 Gói(10pcs)
15nF 50V 0603 Cap
15NF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Đơn giá: 2,000 đ /Gói(10pcs)
Còn: 350 Gói(10pcs)
47nF 50V 0603 Cap
47NF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Đơn giá: 2,000 đ /Gói(10pcs)
Còn: 167 Gói(10pcs)
100nF 50V 0603 Cap
100NF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Đơn giá: 3,000 đ /Gói(10pcs)
Còn: 3883 Gói(10pcs)
2.7uF 50V 0603 Cap
2.7UF 10% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Đơn giá: 4,000 đ /Gói(10pcs)
2.2uF 50V 0603 Cap
2.2UF 10% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Đơn giá: 5,000 đ /Gói(10pcs)
4.7uF 50V 0603 Cap
4.7UF 10% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Đơn giá: 5,000 đ /Gói(10pcs)
Còn: 48 Gói(10pcs)
10uF 50V 0603 Cap
10UF 10% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Đơn giá: 5,500 đ /Gói(10pcs)
TAJC227M006RNJ
220µF ±20% Molded Tantalum Capacitors 6.3V 2312 (6032 Metric) 1.2 Ohm
Đơn giá: 5,500 đ /Cái
L06032R2AHLTR
INDUCTOR THIN FILM 2.2NH 0603, 2.2nH, 1A, 50-1.9GHz
Đơn giá: 2,000 đ /Gói(5pcs)
Còn: 644 Gói(5pcs)
2.7nF 50V 0603 Cap
2.7NF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Đơn giá: 2,000 đ /Gói(10pcs)
Còn: 41 Gói(10pcs)
680pF 50V 0603 Cap
680PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
Đơn giá: 2,000 đ /Gói(10pcs)
Còn: 389 Gói(10pcs)
Thegioiic live support