Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục

AVX Corporation
A Leading Worldwide Manufacturer and Supplier of Electronic Components

Danh mục sản phẩm(62)
0603-220pF-50V Cap
CAP CERM 220PF 5% 50V NP0 0603
Giá 2,000 đ /Gói(10pcs)
Còn : 3969 Gói(10pcs)

Số lượng mua

0603-1nF-50V Cap
CAP CER 1000PF 50V NP0 5% 0603
Giá 2,000 đ /Gói(10pcs)
Còn : 3937 Gói(10pcs)

Số lượng mua

0603-10nF-50V Cap
CAP CER 10nF 50V NP0 5% 0603
Giá 2,000 đ /Gói(10pcs)
Còn : 3990 Gói(10pcs)

Số lượng mua

0603-15nF-50V Cap
CAP CER 15nF 50V NP0 5% 0603
Giá 2,000 đ /Gói(10pcs)
Còn : 4000 Gói(10pcs)

Số lượng mua

0603-47nF-50V Cap
CAP CER 47nF 50V NP0 5% 0603
Giá 2,000 đ /Gói(10pcs)
Còn : 3978 Gói(10pcs)

Số lượng mua

0603-100nF-50V Cap
CAP CER 100NF 50V NP0 5% 0603
Giá 3,000 đ /Gói(10pcs)
Còn : 918 Gói(10pcs)

Số lượng mua

0603-1uF-50V Cap
CAP CER 1.0UF 50V X5R 10% 0603
Giá 4,000 đ /Gói(10pcs)
Còn : 3890 Gói(10pcs)

Số lượng mua

0603-2.2uF-50V Cap
CAP CER 2.2UF 50V X5R 10% 0603
Giá 5,000 đ /Gói(10pcs)
Còn : 3986 Gói(10pcs)

Số lượng mua

0603-4.7uF-50V Cap
CAP CER 4.7UF 25V X5R 10% 0603
Giá 5,000 đ /Gói(10pcs)
Còn : 3986 Gói(10pcs)

Số lượng mua

0603-10uF-50V Cap
CAP CER 10UF 50V X5R 10% 0603
Giá 5,000 đ /Gói(10pcs)
Còn : 3926 Gói(10pcs)

Số lượng mua

TAJC227M006RNJ
CAP TANT 220UF 6.3V 20% 2312
Giá 5,500 đ /Cái
Còn : 500 Cái

Số lượng mua

L06031R8CGSTR
INDUCTOR THIN FILM 1.8NH 0603, 1.8nH, 1A, 50-1.9GHz
Giá 2,000 đ /Gói(5pcs)
Còn : 200 Gói(5pcs)

Số lượng mua

L06032R2AHLTR
INDUCTOR THIN FILM 2.2NH 0603, 2.2nH, 1A, 50-1.9GHz
Giá 2,000 đ /Gói(5pcs)
Còn : 200 Gói(5pcs)

Số lượng mua

0603-2.7nF-50V Cap
CAP CER 2700PF 50V NP0 5% 0603
Giá 2,000 đ /Gói(10pcs)
Còn : 4000 Gói(10pcs)

Số lượng mua

0603-680pF-50V Cap
CAP CER 680pF 50V NP0 20% 0603
Giá 2,000 đ /Gói(10pcs)
Còn : 4000 Gói(10pcs)

Số lượng mua

0603-68pF-50V Cap
CAP CERM 68PF 5% 50V NP0 0603
Giá 2,000 đ /Gói(10pcs)
Còn : 4000 Gói(10pcs)

Số lượng mua

0603-220nF-50V Cap
CAP CER 220NF 50V NP0 5% 0603
Giá 3,000 đ /Gói(10pcs)
Còn : 3998 Gói(10pcs)

Số lượng mua

TAJA106M010RNJ
CAP TANT 10UF 10V 20% 1206
Giá 1,900 đ /Cái

Số lượng mua

TAJC476K016RNJ
CAP TANT 47UF 16V 10% 2312
Giá 3,500 đ /Cái
Còn : 450 Cái

Số lượng mua

TAJA106K016RNJ
CAP TANT 10UF 16V 10% 1206
Giá 1,800 đ /Cái
Còn : 1406 Cái

Số lượng mua

Bình chữa cháy
Thegioiic-live-support