Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Danh Mục

Arkled is LED manufacturer

Danh mục sản phẩm(30)
SM-10561-Yellow
0.56inch, LED 7 đoạn, 1 chữ số, màu vàng, Anode chung
Đơn giá: 4,500 đ /Cái
SZ412388N
Đỏ, LED Matrix, size: 60 x 60MM, 5mm Dot, Common Anode
Đơn giá: 23,000 đ /Cái
SN-10281
0.28 inch, 2 Digit, RED, 7-Segment, Common Anode
Đơn giá: 6,000 đ /Cái
Còn: 398 Cái
TG-12101BS
1.2inch common Anode, RED, Single 7-Segment LED
Đơn giá: 11,000 đ /Cái
Còn: 66 Cái
TG-12101AS
1.2inch common cathode, RED, Single 7-Segment LED
Đơn giá: 11,000 đ /Cái
TG-20561
0.56 inch, 3 Digit, RED, 7-Segment Common Cathode LED
Đơn giá: 7,500 đ /Cái
TG-10561
0.56 inch, 3 Digit, RED, 7-Segment Common Anode LED
Đơn giá: 7,500 đ /Cái
Còn: 469 Cái
TG-15102AX
1.5 inch Common cathode, RED, Single 7-Segment LED
Đơn giá: 14,500 đ /Cái
TG-15102BX
1.5 inch Common anode, RED, Single 7-Segment LED
Đơn giá: 14,500 đ /Cái
TG-18102CX
1.8 inch common cathode, RED, Single 7-Segment LED
Đơn giá: 17,500 đ /Cái
TG-18102DX
1.8 inch common anode, RED, Single 7-Segment LED
Đơn giá: 17,500 đ /Cái
TG-23101AX
2.3 inch common cathode, RED, Single 7-Segment LED
Đơn giá: 25,500 đ /Cái
TG-23101BX
2.3 inch common anode, RED, Single 7-Segment LED
Đơn giá: 25,500 đ /Cái
TG-30101AS
3.0 inch common cathode, RED, Single 7-Segment LED
Đơn giá: 44,500 đ /Cái
TG-30101BS
3.0 inch common anode, RED, Single 7-Segment LED
Đơn giá: 44,500 đ /Cái
Còn: 34 Cái
TG-40101AX
4.0 inch common cathode, RED, Single 7-Segment LED
Đơn giá: 74,500 đ /Cái
TG-40101BX
4.0 inch common anode, RED, Single 7-Segment LED
Đơn giá: 74,500 đ /Cái
TG-50101BX
5.0 inch common anode, RED, Single 7-Segment LED
Đơn giá: 105,000 đ /Cái
Còn: 41 Cái
TG-20806
0.8inch common cathode, RED, Single 7-Segment LED
Đơn giá: 6,500 đ /Cái
TG-10806
0.8inch common anode, RED, Single 7-Segment LED
Đơn giá: 6,500 đ /Cái
Còn: 297 Cái
Thegioiic live support