Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục

Arkled is LED manufacturer

Danh mục sản phẩm(30)
SM-10561-Yellow
0.56inch, LED 7 đoạn, 1 chữ số, màu vàng, Anode chung
Đơn giá 4,500 đ /Cái

Số lượng mua

SZ412388N
Đỏ, LED Matrix, size: 60 x 60MM, 5mm Dot, Common Anode
Đơn giá 23,000 đ /Cái

Số lượng mua

SN-10281
0.28 inch, 2 Digit, RED, 7-Segment, Common Anode
Đơn giá 6,000 đ /Cái
Còn: 200 Cái

Số lượng mua

TG-12101BS
1.2inch common Anode, RED, Single 7-Segment LED
Đơn giá 11,000 đ /Cái
Còn: 67 Cái

Số lượng mua

TG-12101AS
1.2inch common cathode, RED, Single 7-Segment LED
Đơn giá 11,000 đ /Cái

Số lượng mua

TG-20561
0.56 inch, 3 Digit, RED, 7-Segment Common Cathode LED
Đơn giá 7,500 đ /Cái

Số lượng mua

TG-10561
0.56 inch, 3 Digit, RED, 7-Segment Common Anode LED
Đơn giá 7,500 đ /Cái
Còn: 472 Cái

Số lượng mua

TG-15102AX
1.5 inch Common cathode, RED, Single 7-Segment LED
Đơn giá 14,500 đ /Cái

Số lượng mua

TG-15102BX
1.5 inch Common anode, RED, Single 7-Segment LED
Đơn giá 14,500 đ /Cái

Số lượng mua

TG-18102CX
1.8 inch common cathode, RED, Single 7-Segment LED
Đơn giá 17,500 đ /Cái

Số lượng mua

TG-18102DX
1.8 inch common anode, RED, Single 7-Segment LED
Đơn giá 17,500 đ /Cái

Số lượng mua

TG-23101AX
2.3 inch common cathode, RED, Single 7-Segment LED
Đơn giá 25,500 đ /Cái

Số lượng mua

TG-23101BX
2.3 inch common anode, RED, Single 7-Segment LED
Đơn giá 25,500 đ /Cái

Số lượng mua

TG-30101AS
3.0 inch common cathode, RED, Single 7-Segment LED
Đơn giá 44,500 đ /Cái

Số lượng mua

TG-30101BS
3.0 inch common anode, RED, Single 7-Segment LED
Đơn giá 44,500 đ /Cái
Còn: 38 Cái

Số lượng mua

TG-40101AX
4.0 inch common cathode, RED, Single 7-Segment LED
Đơn giá 74,500 đ /Cái

Số lượng mua

TG-40101BX
4.0 inch common anode, RED, Single 7-Segment LED
Đơn giá 74,500 đ /Cái

Số lượng mua

TG-50101BX
5.0 inch common anode, RED, Single 7-Segment LED
Đơn giá 105,000 đ /Cái
Còn: 1 Cái

Số lượng mua

TG-20806
0.8inch common cathode, RED, Single 7-Segment LED
Đơn giá 6,500 đ /Cái

Số lượng mua

TG-10806
0.8inch common anode, RED, Single 7-Segment LED
Đơn giá 6,500 đ /Cái

Số lượng mua

Thegioiic-live-support