Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Danh mục sản phẩm(5)
APC250
20dBm ISM RF Transceiver Module
Giá 370,000 đ /Cái

Số lượng mua

APC240B
430-437MHz or 835-872MHz or 912-918MHz
Giá 320,000 đ /Cái

Số lượng mua

APC802
APC802 wireless data transmission module
Giá 1,200,000 đ /Cái

Số lượng mua

APC910M
WMRNET Concentrator APC910M-47
Giá 2,400,000 đ /Cái

Số lượng mua

APC920M
APC920M, Appcon
Giá 1,900,000 đ /Cái

Số lượng mua

Bình chữa cháy
Thegioiic-live-support