/upload/medium/3848.jpg

Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Phản hồi mới
Zigbee CC2530 Wifi ESP8266 Module

Zigbee CC2530 Wifi ESP8266 Module

Module kết hợp Zigbee CC2530 và Wifi ESP8266 và LCD OLED

0 Phản hồi ROHS

Nhà sản xuất: Đang Cập Nhật

Hàng còn: 0

Số lượng mua

1044 lượt xem

Bảng giá

Số lượng
(Cái)
Đơn giá(VND)
1
690,000
3
685,000

Onboard resources and configuration:

  • The main chip: new imported CC2530F256
  • Serial communication: FT232 imported British
  • Download simulation:ZigBee simulator
  • External output: LED X 6
  • External input: press X 3
  • Power supply: MINI-USB 5V interface, external battery, simulator
  • Display mode: OLED12864 display
  • Pass sensor: flame, vibration, infrared, light, temperature, temperature and humidity, relay, alcohol, carbon monoxide, soil humidity and human body induction

http://thegioiic.com/upload/large/3849.jpg


Zigbee emulator downloader SmartRF04EB for CC1110, CC2530, CC2540...
Giá: 199.000 đ /Cái
Phản hồi(0)

Mã xác nhận*

GUP85R  

Vui lòng Đăng Nhập hoặc Đăng ký để chia sẻ và tích luỹ điểm.
Đang tải...
Đang tải...
Thegioiic-live-support