Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
4P-XH2.54-RA Connector
4Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
700 đ/Gói(2cái)
Còn : 2525 Gói(2cái)
2P-XH2.54-RA Connector
2Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
500 đ/Gói(2cái)
Còn : 997 Gói(2cái)
3P-XH2.54-RA Connector
3Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
600 đ/Gói(2cái)
Còn : 1978 Gói(2cái)
5P-XH2.54-RA Connector
5Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
800 đ/Gói(2cái)
Còn : 1446 Gói(2cái)
6P-XH2.54-RA Connector
6Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
900 đ/Gói(2cái)
Còn : 1377 Gói(2cái)
7P-XH2.54-RA Connector
7Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
1,000 đ/Gói(2cái)
Còn : 1498 Gói(2cái)
8P-XH2.54-RA Connector
8Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
1,000 đ/Gói(2cái)
Còn : 2986 Gói(2cái)
4P-XH2.54 Connector
4Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
700 đ/Gói(2cái)
Còn : 6766 Gói(2cái)
6P-XH2.54 Connector
6Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
800 đ/Gói(2cái)
Còn : 2132 Gói(2cái)
8P-XH2.54 Connector
8Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
1,000 đ/Gói(2cái)
Còn : 1888 Gói(2cái)
10P-XH2.54 Connector
10 Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
1,200 đ/Gói(2cái)
Còn : 2861 Gói(2cái)
2P-XH2.54 Connector
2 Pin, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
500 đ/Gói(2cái)
Còn : 6770 Gói(2cái)
3P-XH2.54 Connector
3 Pin, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
600 đ/Gói(2cái)
Còn : 1708 Gói(2cái)
5P-XH2.54 Connector
5 Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
800 đ/Gói(2cái)
Còn : 907 Gói(2cái)
6P-XH2.54-30CM
6Pin Female-Female wire bus, 2.54mm, Length 30cm
5,000 đ/Sợi
XH2.54 Female terminal
XH2.54 Female terminal 2.54MM
1,000 đ/10 Chân
Còn : 923 10 Chân
2P-XH2.54-FM
2Pins XH2.54 Female Housing 2.54MM
1,000 đ/Gói(4pcs)
Còn : 90 Gói(4pcs)
XH2.54-150CM Wire
Terminal wire harness XH2.54 cable, single head, 24AWG, 150mm
1,500 đ/Sợi
Còn : 800 Sợi
 XH2.54-150CM-2-Head Wire
Terminal wire harness XH2.54 cable, 2-Head, 24AWG, 150mm
2,000 đ/Sợi
12P-XH2.54-RA Connector
12Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
1,200 đ/Gói(2cái)
Còn : 500 Gói(2cái)
Thegioiic-live-support