Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
4P-XH2.54-RA Connector
4Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
700 đ/Gói(2cái)
Còn : 1592 Gói(2cái)
2P-XH2.54-RA Connector
2Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
500 đ/Gói(2cái)
Còn : 345 Gói(2cái)
3P-XH2.54-RA Connector
3Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
600 đ/Gói(2cái)
Còn : 2285 Gói(2cái)
5P-XH2.54-RA Connector
5Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
800 đ/Gói(2cái)
Còn : 1133 Gói(2cái)
6P-XH2.54-RA Connector
6Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
900 đ/Gói(2cái)
Còn : 1094 Gói(2cái)
7P-XH2.54-RA Connector
7Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
1,000 đ/Gói(2cái)
Còn : 1730 Gói(2cái)
8P-XH2.54-RA Connector
8Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
1,000 đ/Gói(2cái)
Còn : 1062 Gói(2cái)
4P-XH2.54 Connector
4Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
700 đ/Gói(2cái)
Còn : 136 Gói(2cái)
6P-XH2.54 Connector
6Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
800 đ/Gói(2cái)
Còn : 1038 Gói(2cái)
8P-XH2.54 Connector
8Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
1,000 đ/Gói(2cái)
Còn : 771 Gói(2cái)
10P-XH2.54 Connector
10 Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
1,200 đ/Gói(2cái)
Còn : 935 Gói(2cái)
2P-XH2.54 Connector
2 Pin, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
500 đ/Gói(2cái)
Còn : 2345 Gói(2cái)
3P-XH2.54 Connector
3 Pin, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
600 đ/Gói(2cái)
Còn : 965 Gói(2cái)
5P-XH2.54 Connector
5 Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
800 đ/Gói(2cái)
Còn : 1092 Gói(2cái)
6P-XH2.54-FF-30CM
6Pin Female-Female wire bus, 2.54mm, Length 30cm
7,000 đ/Dây
XH2.54 Female terminal
XH2.54 Female terminal 2.54MM
1,000 đ/10 Chân
Còn : 918 10 Chân
2P-XH2.54-FM
2Pins XH2.54 Female Housing 2.54MM
1,000 đ/Gói(4pcs)
Còn : 176 Gói(4pcs)
XH2.54-150CM Wire
Terminal wire harness XH2.54 cable, single head, 24AWG, 150mm
1,500 đ/Sợi
Còn : 1430 Sợi
 XH2.54-150CM-2-Head Wire
Terminal wire harness XH2.54 cable, 2-Head, 24AWG, 150mm
2,000 đ/Sợi
12P-XH2.54-RA Connector
12Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
1,200 đ/Gói(2cái)
Còn : 237 Gói(2cái)
Thegioiic-live-support