Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
4P-XH2.54-L
4Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
700 đ/Gói(2cái)
Còn: 63 Gói(2cái)
2P-XH2.54-L
2Pins, 2.54mm Right Angle Male Header, 3A, 250V
500 đ/Gói(2cái)
Còn: 2018 Gói(2cái)
3P-XH2.54-L
3Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
600 đ/Gói(2cái)
Còn: 1675 Gói(2cái)
5P-XH2.54-L
5Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
800 đ/Gói(2cái)
Còn: 601 Gói(2cái)
6P-XH2.54-L
6Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
800 đ/Gói(2cái)
Còn: 1018 Gói(2cái)
7P-XH2.54-L
7Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
900 đ/Gói(2cái)
Còn: 1213 Gói(2cái)
8P-XH2.54-L
8Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
900 đ/Gói(2cái)
Còn: 1023 Gói(2cái)
4P-XH2.54-V
4Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
700 đ/Gói(2cái)
Còn: 1900 Gói(2cái)
6P-XH2.54-V
6Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
800 đ/Gói(2cái)
Còn: 1799 Gói(2cái)
8P-XH2.54-V
8Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
1,000 đ/Gói(2cái)
Còn: 1605 Gói(2cái)
10P-XH2.54-V
10 Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
1,000 đ/Gói(2cái)
Còn: 2024 Gói(2cái)
2P-XH2.54-V
2 Pin, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
500 đ/Gói(2cái)
Còn: 2608 Gói(2cái)
3P-XH2.54-V
3 Pin, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
600 đ/Gói(2cái)
Còn: 1322 Gói(2cái)
5P-XH2.54-V
5 Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
800 đ/Gói(2cái)
Còn: 2056 Gói(2cái)
6P-XH2.54-FF-40CM
6Pin Female-Female wire bus, 2.54mm, Length 40cm
7,000 đ/Dây
Còn: 755 Dây
XH2.54 Đầu Cosse
XH2.54 Female terminal 2.54mm
1,000 đ/Gói(10pcs)
Còn: 7499 Gói(10pcs)
2P-XH2.54-FM
2Pins XH2.54 Female Housing 2.54MM
1,000 đ/Gói(4pcs)
Còn: 172 Gói(4pcs)
XH2.54-150CM Wire
Terminal wire harness XH2.54 cable, single head, 24AWG, 150mm
1,500 đ/Sợi
Còn: 1439 Sợi
 XH2.54-150CM-2-Head Wire
Terminal wire harness XH2.54 cable, 2-Head, 24AWG, 150mm
2,000 đ/Sợi
12P-XH2.54-L
12Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
1,200 đ/Gói(2cái)
Còn: 232 Gói(2cái)
Thegioiic live support