/upload/medium/3219.jpg

Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Phản hồi mới
Sản phẩm đã xem
VS1003 MP3 Decoder

VS1003 MP3 Decoder

VS1003B MP3 decoding module carrier microphone STM32 microcontroller development board

0 Phản hồi ROHS

Nhà sản xuất: Đang Cập Nhật

Còn: 3 Cái

Số lượng mua

1312 lượt xem

Bảng giá

Số lượng
(Cái)
Đơn giá(VND)
1
279,000
10
275,000
20
270,000
50
260,000

1, VS1003: VS1003 audio decoding formats: MP3, MP3 + V, WMA, WAV, MIDI, SP-MIDI; audio encoding format: IMA ADPCM (monaural), microphone and line input (Line input) two input methods; supports MP3 and WAV stream; low power consumption; with internal PLL clock multiplier; high quality stereo DAC (DAC); adjustable-chip analog to digital converter (ADC) 16 place; high-quality stereo earbuds drive (30 euro); separate analog, digital, and IO power supply; the serial data and control interface (SPI);
2, SPI interface, the control signal lines are drawn
3,1 and stereo headphone output interface
4,1 microphone for recording
5,1 months line_in inputs
6, power indicator
7, on-board 3.3V and 2.5V LDO 1117, the largest provider of 800mA current
8, a single power supply: + 5VDC, capacitor filter
9,12.288 Mhz crystal
10, PCB size: 50x40.5 mm.

Phản hồi(0)

Mã xác nhận*

vA3Fhw  

Vui lòng Đăng Nhập hoặc Đăng ký để chia sẻ và tích luỹ điểm.
Đang tải...
Đang tải...
Thegioiic-live-support