/upload/medium/3219.jpg

Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
700XL Dây Đai
Loại: XL, Pitch: 5.08, Chu vi: 1778.00mm, 350 Răng, Rộng 10mm
0 đ/Cái
670XL Dây Đai
Loại: XL, Pitch: 5.08, Chu vi: 1701.80mm, 335 Răng, Rộng 10mm
139,000 đ/Cái
630XL Dây Đai
Loại: XL, Pitch: 5.08, Chu vi: 1600.20mm, 315 Răng, Rộng 10mm
133,000 đ/Cái
450XL Dây Đai
Loại: XL, Pitch: 5.08, Chu vi: 1143.00mm, 225 Răng, Rộng 10mm
97,000 đ/Cái
400XL Dây Đai
Loại: XL, Pitch: 5.08, Chu vi: 1016.90mm, 200 Răng, Rộng 10mm
87,000 đ/Cái
390XL Dây Đai
Loại: XL, Pitch: 5.08, Chu vi: 990.60mm, 195 Răng, Rộng 10mm
85,000 đ/Cái
Pin CR1632 Panasonic
Pin lithium Panasonic 3V; 140mAh
55,000 đ/Cái
380XL Dây Đai
Loại: XL, Pitch: 5.08, Chu vi: 965.20mm, 190 Răng, Rộng 10mm
83,000 đ/Cái
Phản hồi mới
VS1003 MP3 Decoder

VS1003 MP3 Decoder

VS1003B MP3 decoding module carrier microphone STM32 microcontroller development board

Nhà sản xuất: Đang Cập Nhật

Còn: 6 Cái ROHS

Số lượng mua

0 Phản hồi 1483 lượt xem

Bảng giá

Số lượng
(Cái)
Đơn giá(VND)
1
279,000
10
275,000
20
270,000
50
260,000

1, VS1003: VS1003 audio decoding formats: MP3, MP3 + V, WMA, WAV, MIDI, SP-MIDI; audio encoding format: IMA ADPCM (monaural), microphone and line input (Line input) two input methods; supports MP3 and WAV stream; low power consumption; with internal PLL clock multiplier; high quality stereo DAC (DAC); adjustable-chip analog to digital converter (ADC) 16 place; high-quality stereo earbuds drive (30 euro); separate analog, digital, and IO power supply; the serial data and control interface (SPI);
2, SPI interface, the control signal lines are drawn
3,1 and stereo headphone output interface
4,1 microphone for recording
5,1 months line_in inputs
6, power indicator
7, on-board 3.3V and 2.5V LDO 1117, the largest provider of 800mA current
8, a single power supply: + 5VDC, capacitor filter
9,12.288 Mhz crystal
10, PCB size: 50x40.5 mm.

Phản hồi(0)

Mã xác nhận*

TDXk39  

Vui lòng Đăng Nhập hoặc Đăng ký để chia sẻ.
Đang tải...
Sản phẩm nổi bật
Thegioiic live support