Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
Touch screen VinaPalm-PK9G20
Embedded Board Arm9, 400Mhz, Touch screen LCD, Thegioiic
5,490,000 đ/Cái
L298P-V2 Motor Shield
Arduino Motor Shield, Vin: +6.5 V ~ +12 V, PWRIN : 4.8 - 35V, 4A
169,000 đ/Cái
Còn: 14 Cái
Thegioiic live support