Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
2P-VH3.96MM
Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 2 Pins
1,200 đ/Bộ
Còn: 976 Bộ
4P-VH3.96MM
Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 4 Pins
1,900 đ/Bộ
Còn: 721 Bộ
6P-VH3.96MM
Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 6 Pins
2,600 đ/Bộ
Còn: 566 Bộ
8P-VH3.96MM
Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 8 Pins
3,300 đ/Bộ
Còn: 285 Bộ
3P-VH3.96MM
Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 3 Pins
1,500 đ/Bộ
Còn: 990 Bộ
5P-VH3.96MM
Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 5 Pins
2,400 đ/Bộ
Còn: 482 Bộ
7P-VH3.96MM
Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 7 Pins
3,000 đ/Bộ
Còn: 500 Bộ
Thegioiic live support