/upload/medium/1406.jpg

Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Phản hồi mới
UT612

UT612

100 kHz Handheld LCR Meter/Tester

0 Phản hồi

Nhà sản xuất: Uni-Trend Group Limited

Hàng còn: 0

Số lượng mua

2153 lượt xem

Bảng giá

Số lượng
(Cái)
Đơn giá(VND)
1
2,650,000

Item

Range

Accuracy

L (H)

20uH/200uH/20mH/200mH/2000mH/20H/200H2000H/20KH

±(0.5%+5)

C (F)

200pF/2nF/20nF/200nF/2000nF/20uF/200uF/2000uF/20mF

±(0.5%+5)

R (Ω)

20Ω/200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ

±(0.3%+5)

Measuring Frequency

100Hz/120Hz/1KHz/10KHz/100KHz

Yes

Measuring Voltage

0.6Vrms

Yes

Measuring Parameters

L/C/R/DCR/Q/D/θ/ESR

Yes

Special Function

Max. display

 

19999

D/Q Max. display

 

1999

D/Q Resolution

0.001

Yes

Automatic Range

Yes

Real time display for measuring frequency

Yes

Measurement Models

series and parallel

Yes

Power off automatically

Yes

Low voltage display

≤6.8V

Yes

Data hold

Yes

Relative measurement

Yes

USB Data transmission

Yes

USB Port /PC Data recording

 

60000

LCD backlight

Yes

Analog bar

 

26pcs

LCR Auto identification measurement

Yes

General features:

Power: 9V battery(6F22) or USB power

LCD size:  40 X 63mm

Color: Red + Grey

Weigh: 420g

Size: 96 X 193 X 47mm

Accessories:

SMD test clip, USB cable, CD software, socket adapter, short-circuit plate

Optional:

Kelvin test cable, USB power adapter

Phản hồi(0)

Mã xác nhận*

R2QDRr  

Vui lòng Đăng Nhập hoặc Đăng ký để chia sẻ và tích luỹ điểm.
Đang tải...
Đang tải...
Thegioiic-live-support