/upload/medium/2315.jpg

Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Phản hồi mới
UT33D

UT33D

Đồng hồ đo vạn năng, hiển thị số

0 Phản hồi ROHS

Nhà sản xuất: Uni-Trend Group Limited

Còn: 10 Cái

Số lượng mua

1921 lượt xem

Bảng giá

Số lượng
(Cái)
Đơn giá(VND)
1
395,000

Specifications:

Measuring range:

Max AC Current:20A

Max AC Voltage range:750V

Max DC Voltage range:1000V

Resistance Measurement:200 Ohm-2000M Ohm range

Scale degree&Accuracy:

Showed as in the table

Function

Range

Resolution

Accuracy

DC Voltage

200mV

100uV

±(0.5%+5)

2000mV

1mV

20V

10mV

200V

100mV

1000V

5V

±(0.8%+2)

AC Voltage

200mV

100?V

±(1.2%+3)

2V

1mV

±(0.8%+3)

20V

10mV

200V

100mV

750V

1V

±(1.2%+3)

AC Current

20mA

10uA

±(1..2%+3)

200mA

100uA

±(2.0%+3)

20A

10mA

±(3.0%+7)

DC Current

2mA

1uA

±(1..2%+5)

20mA

10uA

200mA

100uA

2A

10mA

±(2.0%+5)

Resistance

200?

0.1

±(0.8%+3)

2000?

1

±(0.8%+1)

20K?

10

200K?

100

2000K?

1000

20M?

10K

±(1.0%+2)

2000M?

100K

±(5%+10)

Capacitance

2nF

1pF

±(2.5%+5)

20nF

10pF

200nF

100pF

2uF

1nF

20uF

10nF

200uF

100nF

±(5%+5)

 

Phản hồi(0)

Mã xác nhận*

hNUErQ  

Vui lòng Đăng Nhập hoặc Đăng ký để chia sẻ và tích luỹ điểm.
Đang tải...
Đang tải...
Thegioiic-live-support