Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
ITG-3200EVB
IC Tri-Axis Gryo, InvenSense
99,000 đ/Cái
TG-12450
Lithium-ion Battery 4500mAh, Nominal: 12VDC, Input: 12.6V DC Output : 12.6-10.8V
599,000 đ/Viên
TG-12101BS
1.2inch common Anode, RED, Single 7-Segment LED
11,000 đ/Cái
Còn: 66 Cái
TG-12101AS
1.2inch common cathode, RED, Single 7-Segment LED
11,000 đ/Cái
TG-20561
0.56 inch, 3 Digit, RED, 7-Segment Common Cathode LED
7,500 đ/Cái
TG-10561
0.56 inch, 3 Digit, RED, 7-Segment Common Anode LED
7,500 đ/Cái
Còn: 491 Cái
TG-15102AX
1.5 inch Common cathode, RED, Single 7-Segment LED
14,500 đ/Cái
TG-15102BX
1.5 inch Common anode, RED, Single 7-Segment LED
14,500 đ/Cái
TG-18102CX
1.8 inch common cathode, RED, Single 7-Segment LED
17,500 đ/Cái
TG-18102DX
1.8 inch common anode, RED, Single 7-Segment LED
17,500 đ/Cái
TG-23101AX
2.3 inch common cathode, RED, Single 7-Segment LED
25,500 đ/Cái
TG-23101BX
2.3 inch common anode, RED, Single 7-Segment LED
25,500 đ/Cái
TG-30101AS
3.0 inch common cathode, RED, Single 7-Segment LED
44,500 đ/Cái
TG-30101BS
3.0 inch common anode, RED, Single 7-Segment LED
44,500 đ/Cái
Còn: 34 Cái
TG-40101AX
4.0 inch common cathode, RED, Single 7-Segment LED
74,500 đ/Cái
TG-40101BX
4.0 inch common anode, RED, Single 7-Segment LED
74,500 đ/Cái
TG-50101AX
5.0 inch common cathode, RED, Single 7-Segment LED
105,000 đ/Cái
TG-50101BX
5.0 inch common anode, RED, Single 7-Segment LED
105,000 đ/Cái
Còn: 41 Cái
TG-20806
0.8inch common cathode, RED, Single 7-Segment LED
6,500 đ/Cái
TG-10806
0.8inch common anode, RED, Single 7-Segment LED
6,500 đ/Cái
Còn: 343 Cái
Thegioiic live support