Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
Tiny6410 | S3C6410 ARM11 Stamp Module
Stamp Module with 533 MHz, Nand 2GB, RAM 256MB
2,600,000 đ/Cái
Tiny210v2 | S5PV210 ARM Cortex-A8 Stamp Module
1GHz, Cortex-A8, 512MB RAM, 2GB Nand, 7" Capacitive LCD
3,000,000 đ/Cái
Thegioiic live support