Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
 LTC1921CMS8#PBF
DUAL PWR SUPPLY MONITOR 8MSOP, Linear Technology
129,000 đ/Cái
TPS75003RHLR
PWR MGMT TRIPLE-SUPPLY 20-QFN, Texas Instruments
105,000 đ/Cái
Còn : 4 Cái
ADM1069ASTZ
Supervisor/Sequencer, 32-LQFP, Analog Devices Inc
219,000 đ/Cái
EEC-F5R5H105
CAP SUPER 1F 5.5V RADIAL
42,000 đ/Cái
EEC-F5R5U155
CAP SUPER 1.5F 5.5V RADIAL
42,000 đ/Cái
PHB-5R0H505-R
CAP SUPER 5F 5V RADIAL
65,000 đ/Cái
PCB Latch Spacer Support
PCB Spacer Support, H=11mm, Ø = 3mm
1,500 đ/Cái
Còn : 800 Cái
6mm Nylon hexagonal spacer
PCB Nylon hexagonal Spacer support with screw, 6mm, Ø = 3mm
1,000 đ/Cái
Còn : 472 Cái
8mm Nylon hexagonal spacer
PCB Nylon hexagonal Spacer support with screw, 8mm, Ø = 3mm
1,200 đ/Cái
Còn : 2148 Cái
10mm Nylon hexagonal spacer
PCB Nylon hexagonal Spacer support with screw, 10mm, Ø = 3mm
1,300 đ/Cái
Còn : 288 Cái
12mm Nylon hexagonal spacer
PCB Nylon hexagonal Spacer support with screw, 12mm, Ø = 3mm
1,300 đ/Cái
Còn : 1138 Cái
12.7mm Nylon hexagonal spacer
PCB Nylon hexagonal Spacer support, 12.7mm, Ø = 3 mm
1,500 đ/Cái
Còn : 490 Cái
15mm Nylon hexagonal spacer
PCB Nylon hexagonal Spacer support with screw, 15mm, Ø = 3mm
1,600 đ/Cái
Còn : 2312 Cái
18mm Nylon hexagonal spacer
PCB Nylon hexagonal Spacer support with screw, 18mm, Ø = 3mm
1,700 đ/Cái
Còn : 939 Cái
22mm Nylon hexagonal spacer
PCB Nylon hexagonal Spacer support with screw, 22mm, Ø = 3mm
1,800 đ/Cái
Còn : 551 Cái
25mm Nylon hexagonal spacer
PCB Nylon hexagonal Spacer support with screw, 25mm, Ø = 3mm
2,200 đ/Cái
Còn : 1429 Cái
30mm Nylon hexagonal spacer
PCB Nylon hexagonal Spacer support with screw, 30mm, Ø = 3mm
2,300 đ/Cái
Còn : 202 Cái
35mm Nylon hexagonal spacer
PCB Nylon hexagonal Spacer support with screw, 35mm, Ø = 3mm
2,500 đ/Cái
Còn : 904 Cái
ER1002F
SUPERFAST RECOVERY RECTIFIERS(VOLTAGE: 50 to 400 Volts CURRENT: 10.0 Amperes)
30,000 đ/Cái
Còn : 2 Cái
SuperPro-500P
USB Interfaced Ultra-high Device Programmer, devices 31000+
6,379,000 đ/Cái
Thegioiic-live-support