Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
LBWA18HEPZ-135
Wi-Fi Module, 38.4MHz Crystal Oscillator Embedded
99,000 đ/Cái
Còn: 10 Cái
NXP LPC1758 Starter Kit
NXP LPC1758 processor, ARM Cortex-M3 Core, 100MHz
5,690,000 đ/Cái
27MHz Crystal C5032
Crystal 5x3.2mm
9,000 đ/Cái
Còn: 50 Cái
25MHz Crystal C5032
25MHz Crystal 5x3.2mm
9,000 đ/Cái
Còn: 35 Cái
24MHz Crystal C5032
24MHz Crystal 5x3.2mm
9,000 đ/Cái
Còn: 78 Cái
20MHz Crystal C5032
20MHz Crystal 5x3.2mm
9,000 đ/Cái
Còn: 105 Cái
40MHz Crystal C5032
40MHz Crystal 5x3.2mm
9,000 đ/Cái
Còn: 67 Cái
50MHz Crystal C5032
50MHz Crystal 5x3.2mm
15,000 đ/Cái
Còn: 77 Cái
13.56MHz Crystal C5032
13.56MHz Crystal 5x3.2mm
9,000 đ/Cái
Còn: 26 Cái
13.56MHz Crystal HC49 SMD
2-DIP, HC49 SMD Crystal Oscillator
3,000 đ/Cái
Còn: 191 Cái
18.432Mhz Crystal HC49 SMD
2-DIP, HC49 SMD Crystal Oscillator
3,000 đ/Cái
Còn: 40 Cái
13.56MHz Crystal HC49 DIP
HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator
1,800 đ/Cái
Còn: 375 Cái
25MHz Crystal HC49 DIP
HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator
1,800 đ/Cái
Còn: 892 Cái
MAX8860EUA25+
IC REG LDO ADJ 1A, Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable Output 3 V ~ 20 V 1A SC-63
23,000 đ/Cái
Còn: 9 Cái
80MHz Crystal C5032
80MHz Crystal 5x3.2mm
19,000 đ/Cái
48MHz Crystal C5032
48MHz Crystal 5x3.2mm
9,000 đ/Cái
Còn: 40 Cái
32MHz Crystal C5032
32MHz Crystal 5x3.2mm
9,000 đ/Cái
Còn: 155 Cái
30MHz Crystal C5032
30MHz Crystal 5x3.2mm
9,000 đ/Cái
Còn: 80 Cái
26MHz Crystal C5032
26MHz Crystal 5x3.2mm
9,000 đ/Cái
Còn: 51 Cái
16MHz Crystal C5032
16MHz Crystal 5x3.2mm
9,000 đ/Cái
Còn: 103 Cái
Thegioiic live support