Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
LBWA18HEPZ-135
Wi-Fi Module, 38.4MHz Crystal Oscillator Embedded
99,000 đ/Cái
Còn : 10 Cái
NXP LPC1758 Starter Kit
NXP LPC1758 processor, ARM Cortex-M3 Core, 100MHz
5,690,000 đ/Cái
27MHz Crystal C5032
Crystal 5x3.2mm
9,000 đ/Cái
Còn : 50 Cái
25MHz Crystal C5032
25MHz Crystal 5x3.2mm
9,000 đ/Cái
Còn : 32 Cái
24MHz Crystal C5032
24MHz Crystal 5x3.2mm
9,000 đ/Cái
Còn : 91 Cái
20MHz Crystal C5032
20MHz Crystal 5x3.2mm
9,000 đ/Cái
Còn : 115 Cái
40MHz Crystal C5032
40MHz Crystal 5x3.2mm
9,000 đ/Cái
Còn : 67 Cái
50MHz Crystal C5032
50MHz Crystal 5x3.2mm
15,000 đ/Cái
Còn : 110 Cái
13.56MHz Crystal C5032
13.56MHz Crystal 5x3.2mm
9,000 đ/Cái
Còn : 26 Cái
13.56MHz Crystal HC49 SMD
2-DIP, HC49 SMD Crystal Oscillator
3,000 đ/Cái
Còn : 436 Cái
18.432Mhz Crystal HC49 SMD
2-DIP, HC49 SMD Crystal Oscillator
3,000 đ/Cái
Còn : 92 Cái
13.56MHz Crystal HC49 DIP
HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator
1,800 đ/Cái
Còn : 392 Cái
25MHz Crystal HC49 DIP
HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator
1,800 đ/Cái
Còn : 901 Cái
32.768kHz 2x6 Crystal Cylinder
32.768kHz Crystal Cylinder, Size 6.0 x Ø2.0mm
2,000 đ/Cái
Còn : 209 Cái
MAX8860EUA25+
IC REG LDO ADJ 1A, Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable Output 3 V ~ 20 V 1A SC-63
23,000 đ/Cái
Còn : 14 Cái
80MHz Crystal C5032
80MHz Crystal 5x3.2mm
19,000 đ/Cái
48MHz Crystal C5032
48MHz Crystal 5x3.2mm
9,000 đ/Cái
Còn : 41 Cái
32MHz Crystal C5032
32MHz Crystal 5x3.2mm
9,000 đ/Cái
Còn : 171 Cái
30MHz Crystal C5032
30MHz Crystal 5x3.2mm
9,000 đ/Cái
Còn : 80 Cái
26MHz Crystal C5032
26MHz Crystal 5x3.2mm
9,000 đ/Cái
Còn : 61 Cái
Thegioiic-live-support