Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
SPT-1030 Băng Keo Chịu Nhiệt
Chịu nhiệt 280ºC, W=10mm, Length=30M
19,000 đ/Cuộn
Còn: 82 Cuộn
SPT-0530 Băng Keo Chịu Nhiệt
Chịu nhiệt 280ºC, W=5mm, Length=30M
14,000 đ/Cuộn
SPT-0830 Băng Keo Chịu Nhiệt
Chịu nhiệt 280ºC, W=8mm, Length=30M
16,000 đ/Cuộn
SPT-1530 Băng Keo Chịu Nhiệt
Chịu nhiệt 280ºC, W=15mm, Length=30M
29,000 đ/Cuộn
SPT-2030 Băng Keo Chịu Nhiệt
Chịu nhiệt 280ºC, W=20mm, Length=30M
49,000 đ/Cuộn
SPT-2530 Băng Keo Chịu Nhiệt
Chịu nhiệt 280ºC, W=25mm, Length=30M
59,000 đ/Cuộn
SPT-3030 Băng Keo Chịu Nhiệt
Chịu nhiệt 280ºC, W=30mm, Length=30M
69,000 đ/Cuộn
SPT-3530 Băng Keo Chịu Nhiệt
Chịu nhiệt 280ºC, W=35mm, Length=30M
79,000 đ/Cuộn
SPT-4030 Băng Keo Chịu Nhiệt
Chịu nhiệt 280ºC, W=40mm, Length=30M
89,000 đ/Cuộn
SPT-4530 Băng Keo Chịu Nhiệt
Chịu nhiệt 280ºC, W=45mm, Length=30M
99,000 đ/Cuộn
SPT-5030 Băng Keo Chịu Nhiệt
Chịu nhiệt 280ºC, W=50mm, Length=30M
109,000 đ/Cuộn
SPT-5530 Băng Keo Chịu Nhiệt
Chịu nhiệt 280ºC, W=55mm, Length=30M
119,000 đ/Cuộn
SPT-6030 Băng Keo Chịu Nhiệt
Chịu nhiệt 280ºC, W=60mm, Length=30M
129,000 đ/Cuộn
Thegioiic live support