Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
0 Ohm 0805 5%
SMD resistor 0 Ohm (Code R0), 1/8W 5% 0805
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn : 33 Gói(100pcs)
39 Ohm 0805 5%
SMD resistor 39 Ohm (Code 390), 1/8W 5% 0805 SMD
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn : 99 Gói(100pcs)
49.9 Ohm 0805 5%
SMD resistor 49.9 Ohm (Code 49R9), 1/8W 5% 0805 SMD
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn : 4995 Gói(100pcs)
100 Ohm 0805 5%
SMD resistor 100 Ohm (Code 101), 1/8W 5% 0805 SMD
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn : 57 Gói(100pcs)
220 Ohm 0805 5%
SMD resistor 220 Ohm (Code 221), 1/8W 5% 0805 SMD
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn : 134 Gói(100pcs)
1K Ohm 0805 5%
SMD resistor 1K Ohm (Code 102), 1/8W 5% 0805 SMD
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn : 72 Gói(100pcs)
4.7K Ohm 0805 5%
SMD resistor 4.7K Ohm (Code 472), 1/8W 5% 0805 SMD
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn : 2 Gói(100pcs)
10K Ohm 0805 5%
SMD resistor 10K Ohm (Code 103), 1/8W 5% 0805
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn : 878 Gói(100pcs)
15K Ohm 0805 5%
SMD resistor 15K Ohm (Code 153), 1/8W 5% 0805
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn : 43 Gói(100pcs)
22K Ohm 0805 5%
SMD resistor 22K Ohm (Code 223), 1/8W 5% 0805
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn : 7 Gói(100pcs)
100K Ohm 0805 5%
SMD resistor 100K Ohm (Code 104), 1/8W 5% 0805
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn : 28 Gói(100pcs)
330K Ohm 0805 5%
SMD resistor 330K Ohm (Code 334), 1/8W 5% 0805
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn : 49 Gói(100pcs)
470K Ohm 0805 5%
SMD resistor 470K Ohm (Code 474), 1/8W 5% 0805
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn : 48 Gói(100pcs)
680K Ohm 0805 5%
SMD resistor 680K Ohm (Code 684), 1/8W 5% 0805
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn : 48 Gói(100pcs)
6N137SD
OPTOCOUPLER 1CHAN HS LOGIC 8-SMD, Fairchild
15,000 đ/Cái
Còn : 275 Cái
0 Ohm 0603 5%
RES 0 OHM 1/10W 5% 0603 SMD
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn : 94 Gói(100pcs)
1 Ohm 0603 5%
RES 1 OHM 1/10W 5% 0603 SMD
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn : 50 Gói(100pcs)
39 Ohm 0603 5%
RES 39 OHM 1/10W 5% 0603 SMD
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn : 48 Gói(100pcs)
49.9 Ohm 0603 5%
RES 49.9 OHM 1/10W 5% 0603 SMD
4,000 đ/Gói(100pcs)
220 Ohm 0603 5%
RES 220 OHM 1/10W 5% 0603 SMD
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn : 75 Gói(100pcs)
Thegioiic-live-support