/upload/medium/2348.jpg

Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Phản hồi mới
Smart4412

Smart4412

1.5 GHz Samsung Exynos4412 ARM Cortex-A9 processor, 2GByte DDR3 RAM, 10" touch screen LCD

0 Phản hồi ROHS

Nhà sản xuất: Đang Cập Nhật

Hàng còn: 0

Số lượng mua

2797 lượt xem

Bảng giá

Số lượng
(Cái)
Đơn giá(VND)
1
6,799,000

Board can support ubuntu12.04 system.

This price does not include 3G module EM770W, 500W camera prices

Product Description : 4412 development board basic configuration: a quad-core Cortex-A9; Graphics : Mali-400 MP; 2GB DDR3 1600MHz 64 -bit memory ; 4GB eMMC 4.5 storage ; stable operation of the highest clocked at 1.6GHz, minimum 200MHz; Low Power Dynamic Power management , core board minimum power consumption 0.8W; 500W HD camera , auto- focus function
RP-4412 Evaluation Board
        First to experience Ubuntu12.04
             Android 4.2 ( kernel Linux-3.5)
      - Samsung quad-core Cortex-A9
      - Built-in Graphics : Mali-400 MP
      - 2GB DDR3 1600MHz bandwidth of 64 super memory
      - 4GB eMMC 4.5 storage
      - The stable operation of the highest clocked at 1.6GHz, 200MHz minimum
      - Low-power dynamic power management , core board minimum power consumption 0.8W
      - 500W HD camera , auto- focus function
      - Plate size , width 16.5cm length 26.2cm *
      - Core board size , length 6cm * 5.5cm * 0.28cm wide
- Exynos 4412 AC0
      - 2GB SAMSUNG DDR3
      - 4GB TOSHIBA eMMC
      - PMU ACT8848QM
      - HSIC USB3503A

Phản hồi(0)

Mã xác nhận*

RZRsxJ  

Vui lòng Đăng Nhập hoặc Đăng ký để chia sẻ và tích luỹ điểm.
Đang tải...
Đang tải...
Thegioiic-live-support