/upload/medium/1828.jpg

Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Phản hồi mới
SIM08

SIM08

GPS, Simcom

0 Phản hồi ROHS

Nhà sản xuất: Simcom

Hàng còn: 0

Số lượng mua

1553 lượt xem

Bảng giá

Số lượng
(Cái)
Đơn giá(VND)

Interfaces:

· Serial interfaces UART or slave SPI

· Digital I/O

·  - 1 configurable time pulse

·  - 1 GPS_RESET

·  - CLK32K input

· Protocols

·  - NMEA0183, ST Ericsson API air interface

Performance data:

· Receiver type

·  - 42-channel,

·  - GPS L1 C/A code,

·  - High-performance STE engine

· Max. update rate 2 Hz

· Sensitivity

·  - Tracking: -160 dBm

·  - Acquisition (Cold starts) : -146 dBm

· Time-To-First-Fix2

·  - Cold starts: < 35s

·  - Hot starts: <2s

· Accuracy2

·  - Horizontal position: <2.5m CEP

·  - Operation temperature: -40°C to +85 °C

· 1 Demonstrated with a good active antenna

· 2 All SV @ –130 dBm


Electrical data:

· Power supply: 3.0 V to 4.5V

· Power consumption

·  - Acquisition TBD (passive antenna)

·  - Tracking TBD (passive antenna)

· Antenna type Active and passive

· Antenna power External or internal VCC_ANT 2.8V

Phản hồi(0)

Mã xác nhận*

PEPHaJ  

Vui lòng Đăng Nhập hoặc Đăng ký để chia sẻ và tích luỹ điểm.
Đang tải...
Đang tải...
Thegioiic-live-support