Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
NX3225SA-12MHZ
CRYSTAL 12MHZ 8PF SMD
12,000 đ/Cái
Còn: 164 Cái
NX3225SA-16MHZ
CRYSTAL 16MHZ 8PF SMD
14,000 đ/Cái
NX3225SA-25MHZ
CRYSTAL 25MHZ 8PF SMD
15,000 đ/Cái
Còn: 65 Cái
SA-06 Thiếc Hàn
Tin - Silver, Tin content: ≥ 95%, 0.6mm, dài 6.5m
59,000 đ/Ống
NX3225SA-50MHZ
CRYSTAL 50MHZ 8PF SMD
15,000 đ/Cái
Còn: 20 Cái
Thegioiic live support