Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
Mini6410 S3C6410 ARM11 Board
ARM11 board, 533Mhz, 256MB RAM, 1GB Nand, 4.3" resistive LCD
2,999,000 đ/Cái
0 Ohm 0805 5%
SMD resistor 0 Ohm (Code R0), 1/8W 5% 0805
5,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 20 Gói(100pcs)
39 Ohm 0805 5%
SMD resistor 39 Ohm (Code 390), 1/8W 5% 0805 SMD
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 201 Gói(100pcs)
49.9 Ohm 0805 5%
SMD resistor 49.9 Ohm (Code 49R9), 1/8W 5% 0805 SMD
4,000 đ/Gói(100pcs)
100 Ohm 0805 5%
SMD resistor 100 Ohm (Code 101), 1/8W 5% 0805 SMD
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 20 Gói(100pcs)
220 Ohm 0805 5%
SMD resistor 220 Ohm (Code 221), 1/8W 5% 0805 SMD
4,000 đ/Gói(100pcs)
1K Ohm 0805 5%
SMD resistor 1K Ohm (Code 102), 1/8W 5% 0805 SMD
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 139 Gói(100pcs)
4.7K Ohm 0805 5%
SMD resistor 4.7K Ohm (Code 472), 1/8W 5% 0805 SMD
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 13 Gói(100pcs)
10K Ohm 0805 5%
SMD resistor 10K Ohm (Code 103), 1/8W 5% 0805
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 99 Gói(100pcs)
15K Ohm 0805 5%
RES 15K OHM 1/8W 5% 0805 SMD
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 44 Gói(100pcs)
22K Ohm 0805 5%
SMD resistor 22K Ohm (Code 223), 1/8W 5% 0805
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 109 Gói(100pcs)
100K Ohm 0805 5%
SMD resistor 100K Ohm (Code 104), 1/8W 5% 0805
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 153 Gói(100pcs)
330K Ohm 0805 5%
SMD resistor 330K Ohm (Code 334), 1/8W 5% 0805
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 16 Gói(100pcs)
470K Ohm 0805 5%
SMD resistor 470K Ohm (Code 474), 1/8W 5% 0805
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 84 Gói(100pcs)
680K Ohm 0805 5%
SMD resistor 680K Ohm (Code 684), 1/8W 5% 0805
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 47 Gói(100pcs)
0 Ohm 0603 5%
RES 0 OHM 1/10W 5% 0603 SMD
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 26 Gói(100pcs)
1 Ohm 0603 5%
RES 1 OHM 1/10W 5% 0603 SMD
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 48 Gói(100pcs)
39 Ohm 0603 5%
RES 39 OHM 1/10W 5% 0603 SMD
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 37 Gói(100pcs)
49.9 Ohm 0603 5%
RES 49.9 OHM 1/10W 5% 0603 SMD
4,000 đ/Gói(100pcs)
220 Ohm 0603 5%
RES 220 OHM 1/10W 5% 0603 SMD
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 58 Gói(100pcs)
Thegioiic live support