Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
SuperPro-500P
USB Interfaced Ultra-high Device Programmer, devices 31000+
6,379,000 đ/Cái
SRA-12VDC-CL
12V Coil 20A 5 Pin SPDT PCB Type General Relay
6,500 đ/Cái
Còn: 77 Cái
RE-0805-RA-LED
Red LED Indication, 2V 0805 (2012 Metric)
800 đ/Cái
Còn: 1433 Cái
RE-1206-RA-LED
RED LED Indication, 2V 1206
1,200 đ/Cái
Còn: 2130 Cái
GR-0805-RA-LED
Green LED Indication, 2V 0805 (2012 Metric)
1,000 đ/Cái
Còn: 3824 Cái
BL-0805-RA-LED
Blue LED Indication, 2V 0805 (2012 Metric)
1,000 đ/Cái
Còn: 4648 Cái
YL-0805-RA-LED
Yellow LED Indication, 2V 0805 (2012 Metric)
1,000 đ/Cái
Còn: 3995 Cái
WH-0805-RA-LED
White LED Indication, 2V 0805 (2012 Metric)
1,000 đ/Cái
Còn: 4870 Cái
RGB-0805-RA-LED
RGB (Red+Green+Blue) LED Indication - Discrete 2V 0805 (2012 Metric)
2,200 đ/Cái
Còn: 3972 Cái
RA-2.54-3X40
3x40pin, 2.54mm, Right Angle Male 3-Row Headers
9,000 đ/Cái
Còn: 295 Cái
Ra-02 Lora Wireless Module
SX1278 433M 10KM Wireless Spread Spectrum Transmission Module
219,000 đ/Cái
Thegioiic live support