Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
8P-MSD-PP-V1
8-Pin Micro SD Card Socket Push-Push
6,000 đ/Cái
Còn: 256 Cái
C808 SIM Socket
"push-push" SMT SIM socket for GSM SIM cards
5,000 đ/Cái
SIM Socket Push-Push
"push-push" SMD SIM socket for GSM SIM cards
17,000 đ/Cái
11P-SD-PP-V1
PUSH-PUSH SD Card Connector, 11 Pins
6,000 đ/Cái
Còn: 263 Cái
6P-SS-PP-V2
6-Pin "push-push" SMT SIM socket for GSM SIM cards
14,000 đ/Cái
9P-MSD-PP-V2
9-pin Micro SD Card Socket Adapter Push-Push
5,000 đ/Cái
Còn: 6144 Cái
6P-SS-PP-V1
SIM Card Socket Push-Push Type 6Pin
14,000 đ/Cái
Còn: 161 Cái
FMS006-2600-0
SIM holder Push lock/Push eject Top-mount 6pin, Yamaichi
26,000 đ/Cái
Còn: 41 Cái
SD Card Reader Module
Push-Push, 3.3V, 5V input, Support ARM MCU to Read And Write
19,000 đ/Cái
Còn: 96 Cái
115A-ADA0-R02
Sim Card Socket 6 + 2pin push-push Type
18,000 đ/Cái
Còn: 1 Cái
112A-TAAR-R03
8-Pin Micro SD Socket Push-Push Type, Attend
14,000 đ/Cái
MUP-C719
SIM holder Push lock/Push eject Top-mount, 6pin
17,000 đ/Cái
Còn: 100 Cái
9P-MSD-PP-V1
9-pin MicroSD Card Socket Adapter Push-Push
4,000 đ/Cái
Còn: 820 Cái
6P-MS-PP-V1
Socket cắm Micro Sim 6Pins, Push-Push type
6,000 đ/Cái
Còn: 380 Cái
SG3525AN
Buck, Push-Pull Regulator Positive Output Step-Down, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 16-DIP
13,000 đ/Cái
FMS006-2610-0
Memory Card Connectors STANDARD MOUNT SIM CARD PUSH-PUSH TYPE, Yamaichi
29,000 đ/Cái
6P-NS-PP-V1
Nano Sim Socket 6Pin+1Pin, Push-Push type
12,000 đ/Cái
6P-SS-PP-V3
6Pin "push-push" SMT SIM socket for GSM SIM cards
14,000 đ/Cái
0601-SS-PP
SIM CARD 6P+1 PUSH TYPE (1.9H)
16,000 đ/Cái
Thegioiic live support