/upload/medium/3510.jpg

Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Phản hồi mới
Pro Mini V2

Pro Mini V2

ATmega328P 5V Adjustable 16MHz

0 Phản hồi ROHS

Nhà sản xuất: Đang Cập Nhật

Còn: 3 Cái

Số lượng mua

1668 lượt xem

Bảng giá

Số lượng
(Cái)
Đơn giá(VND)
1
45,000
5
44,000
10
43,000

The professional version of the Arduino Mini Pro is a microcontroller circuit board. It has 14 digital input / output pins (6 of which can be used as PWM outputs), 8 analog inputs, a 16MHz resonator, a reset button, and a mounting hole header.

MCU: ATmega328P

Technical Parameters:

1. 14 digital input / output ports RX, TX, D2 ~ D13,
2. 8 analog input ports A0 ~ A7
3. 1 TTL level serial port transceiver port RX / TX
4. 6 PWM ports, D3, D5, D6, D9, D10, D11
5. Using Atmel Atmega328P-AU microcontroller
6. Support serial download
7. Support external 3.3V ~ 10V DC power supply
8. Supports 9V battery powered
9. Clock frequency 16MHz

Phản hồi(0)

Mã xác nhận*

HzdWKa  

Vui lòng Đăng Nhập hoặc Đăng ký để chia sẻ và tích luỹ điểm.
Đang tải...
Đang tải...
Thegioiic-live-support