Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
DS1882Z-050+
IC POT DIGIT DL LOG 50K 16SOIC
99,000 đ/Cái
3296W-102
1K Ohm 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 25 Turn Top Adjustment
2,500 đ/Cái
Còn: 1403 Cái
3296W-103
10K Ohm 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 25 Turn Top Adjustment
2,500 đ/Cái
Còn: 908 Cái
3296W-503
50K Ohm 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 25 Turn Top Adjustment
2,500 đ/Cái
Còn: 1189 Cái
3296W-104
100K Ohm 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 25 Turn Top Adjustment
2,500 đ/Cái
Còn: 489 Cái
3362P-102
1K OHM TRIMMER POTENTIOMETER CERMET 1 TURN - TOP ADJUST
3,000 đ/Cái
Còn: 240 Cái
3362P-103
10K OHM TRIMMER POTENTIOMETER CERMET 1 TURN - TOP ADJUST
3,000 đ/Cái
Còn: 117 Cái
3362P-503
50K OHM TRIMMER POTENTIOMETER CERMET 1 TURN - TOP ADJUST
3,000 đ/Cái
Còn: 702 Cái
3362P-104
100K OHM TRIMMER POTENTIOMETER CERMET 1 TURN - TOP ADJUST
3,000 đ/Cái
Còn: 288 Cái
WH148-6P-503
1/2W, 50K 6Piins Dual Linear Taper Potentiometer
3,500 đ/Cái
Còn: 6 Cái
WH148-6P-104
1/2W, 100K 6Pins Dual Linear Taper Potentiometer
3,500 đ/Cái
Còn: 145 Cái
WH148-3P-503
50K 1/2W 3Pins Linear Taper Potentiometer
2,500 đ/Cái
Còn: 17 Cái
WH148-3P-104
100K 1/2W 3Pins Linear Taper Potentiometer
2,500 đ/Cái
Còn: 173 Cái
3362P-101
100OHM TRIMMER POTENTIOMETER CERMET 1 TURN - TOP ADJUST
3,000 đ/Cái
Còn: 300 Cái
3362P-501
500OHM TRIMMER POTENTIOMETER CERMET 1 TURN - TOP ADJUST
3,000 đ/Cái
Còn: 678 Cái
DS1881Z-050+
IC DGTL POT NV 2CH 45K 16-SOIC
140,000 đ/Cái
3296W-101
100 Ohm 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 25 Turn Top Adjustment
2,500 đ/Cái
Còn: 1033 Cái
3296W-501
500 Ohm 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 25 Turn Top Adjustment
2,500 đ/Cái
Còn: 476 Cái
3296W-502
5k Ohm 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 25 Turn Top Adjustment
2,800 đ/Cái
Còn: 1420 Cái
3296W-203
20K Ohm 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 25 Turn Top Adjustment
2,500 đ/Cái
Còn: 571 Cái
Thegioiic live support