Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
2P-PH2.0-V
2Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V
500 đ/Gói(2pcs)
Còn: 1265 Gói(2pcs)
3P-PH2.0-V
3Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V
600 đ/Gói(2pcs)
Còn: 990 Gói(2pcs)
4P-PH2.0-V
4Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V
700 đ/Gói(2pcs)
Còn: 443 Gói(2pcs)
5P-PH2.0-V
5Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V
700 đ/Gói(2pcs)
Còn: 491 Gói(2pcs)
6P-PH2.0-V
6Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V
800 đ/Gói(2pcs)
Còn: 490 Gói(2pcs)
7P-PH2.0-V
7Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V
900 đ/Gói(2pcs)
Còn: 500 Gói(2pcs)
8P-PH2.0-V
8Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V
1,000 đ/Gói(2pcs)
Còn: 490 Gói(2pcs)
2P-PH2.0-FM
2Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
300 đ/Gói(2pcs)
Còn: 1972 Gói(2pcs)
3P-PH2.0-FM
3Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
350 đ/Gói(2pcs)
Còn: 2000 Gói(2pcs)
4P-PH2.0-FM
4Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
400 đ/Gói(2pcs)
Còn: 1995 Gói(2pcs)
5P-PH2.0-FM
5Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
450 đ/Gói(2pcs)
Còn: 2000 Gói(2pcs)
6P-PH2.0-FM
6Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
500 đ/Gói(2pcs)
Còn: 2000 Gói(2pcs)
7P-PH2.0-FM
7Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
550 đ/Gói(2pcs)
Còn: 2000 Gói(2pcs)
8P-PH2.0-FM
8Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
600 đ/Cái
Còn: 4000 Cái
FM-PH2.0 Iron Terminal
Terminal bấm dây loại Female PH2.0
1,000 đ/Gói(10pcs)
2P-PH2.0-L
2Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
500 đ/Gói(2pcs)
Còn: 968 Gói(2pcs)
2P-PH2.0-20CM Bus Wire
Dây bus 2Pin Female-Female, dài 20cm, Pitch 2.0mm
2,500 đ/Dây
Còn: 104 Dây
3P-PH2.0-20CM Bus Wire
Dây bus 3Pin Female-Female, dài 20cm, Pitch 2.0mm
3,000 đ/Dây
Còn: 86 Dây
4P-PH2.0-20CM Bus Wire
Dây bus 4Pin Female-Female, dài 20cm, Pitch 2.0mm
3,500 đ/Dây
Còn: 37 Dây
5P-PH2.0-20CM Bus Wire
Dây bus 5Pin Female-Female, dài 20cm, Pitch 2.0mm
4,000 đ/Dây
Còn: 88 Dây
Thegioiic live support