Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
2P-PH2.0
2 Pin, Pitch 2.00MM, Polarized Header, 3A, 250V
500 đ/Gói(2pcs)
Còn: 298 Gói(2pcs)
3P-PH2.0
3 Pin, Pitch 2.00MM, Polarized Header, 3A, 250V
600 đ/Gói(2pcs)
4P-PH2.0
4 Pin, Pitch 2.00MM, Polarized Header, 3A, 250V
700 đ/Gói(2pcs)
5P-PH2.0
5 Pin, Pitch 2.00MM, Polarized Header, 3A, 250V
700 đ/Gói(2pcs)
6P-PH2.0
6 Pin, Pitch 2.00MM, Polarized Header, 3A, 250V
800 đ/Gói(2pcs)
7P-PH2.0
7Pin, Pitch 2.00MM, Polarized Header, 3A, 250V
900 đ/Gói(2pcs)
8P-PH2.0
8Pin, Pitch 2.00MM, Polarized Header, 3A, 250V
1,000 đ/Gói(2pcs)
2P-FM-PH2.0
2Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
300 đ/Gói(2pcs)
3P-FM-PH2.0
3Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
350 đ/Gói(2pcs)
4P-FM-PH2.0
4Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
400 đ/Gói(2pcs)
5P-FM-PH2.0
5Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
450 đ/Gói(2pcs)
6P-FM-PH2.0
6Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
500 đ/Gói(2pcs)
7P-FM-PH2.0
7Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
550 đ/Gói(2pcs)
8P-FM-PH2.0
8Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
600 đ/Cái
FM-PH2.0 Iron Terminal
Terminal bấm dây loại Female PH2.0
1,000 đ/Gói(5pcs)
2P-RA-PH2.0
2Pin cong, Pitch 2.00MM, 3A, 250V
500 đ/Gói(2pcs)
2P-FF-PH2.0-15CM Bus Wire
Dây bus 2Pin Female-Female, dài 15cm, Pitch 2.0mm
3,000 đ/Dây
Thegioiic-live-support