Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
ICS8MT
8 Pin Machine Tooled IC Socket
1,500 đ/Cái
ICS14MT
14 Pin Machine Tooled IC Socket
2,500 đ/Cái
Còn: 1490 Cái
ICS16MT
16 Pin Machine Tooled IC Socket
3,500 đ/Cái
ICS18MT
18 Pin Machine Tooled IC Socket
4,000 đ/Cái
Còn: 495 Cái
ICS20MT
20 Pin Machine Tooled IC Socket
4,500 đ/Cái
Còn: 1012 Cái
ICS22MT
22 Pin Machine Tooled IC Socket
5,000 đ/Cái
ICS24MT
24 Pin Machine Tooled IC Socket
5,500 đ/Cái
Còn: 496 Cái
ICS24NMT
24 Pin Narrow Machine Tooled IC Socket
5,800 đ/Cái
Còn: 500 Cái
ICS28MT
28 Pin Machine Tooled IC Socket
6,000 đ/Cái
Còn: 498 Cái
ICS32MT
32 Pin Machine Tooled IC Socket
6,500 đ/Cái
Còn: 195 Cái
ICS40MT
40 Pin Machine Tooled IC Socket
6,000 đ/Cái
Còn: 495 Cái
USB-B-RA
CONN RCPT USB-B TYPE RIGHT ANGLE, THROUGH HOLE, 4Pins
2,500 đ/Cái
Còn: 451 Cái
FGL40N120ANDTU
IGBT NPT 1200V 64A 500W Through Hole TO-264
35,000 đ/Cái
3296W-102
1K Ohm 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 25 Turn Top Adjustment
2,500 đ/Cái
Còn: 1403 Cái
3296W-103
10K Ohm 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 25 Turn Top Adjustment
2,500 đ/Cái
Còn: 940 Cái
3296W-503
50K Ohm 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 25 Turn Top Adjustment
2,500 đ/Cái
Còn: 1192 Cái
3296W-104
100K Ohm 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 25 Turn Top Adjustment
2,500 đ/Cái
Còn: 489 Cái
RM065-102
1K Ohm 0.5W, Through Hole Trimmer Top Adjustment
1,000 đ/Cái
Còn: 1121 Cái
RM065-103
10K Ohm 0.5W, Through Hole Trimmer Top Adjustment
1,000 đ/Cái
Còn: 174 Cái
RM065-503
50K Ohm 0.5W, Through Hole Trimmer Top Adjustment
1,000 đ/Cái
Còn: 1230 Cái
Thegioiic live support