Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
Heatsink-252416W
Kèm ốc vặn, Aluminum Heat Sink With Needle 25x24x16mm TDA7294 L298 TO220 IC
3,000 đ/Cái
Còn : 214 Cái
Heatsink-252316W
Kèm ốc vặn, Aluminum Heat Sink With Needle 25x24x16mm TDA7294 L298 TO220 IC
3,500 đ/Cái
DB9 aluminum Cover
RS232 D-Subminiature DB9/DE9 aluminum Cover
15,000 đ/Cái
ALC-2R250V
Aluminum capacitor 2.2UF 50V 20% SMD
900 đ/Cái
ALC-4R750V
Aluminum capacitor 4.7UF 50V 20% SMD
900 đ/Cái
ALC-220NF50V
Aluminum capacitor 220NF 50V 20% SMD
800 đ/Cái
ALC-330NF50V
Aluminum capacitor 330NF 50V 20% SMD
800 đ/Cái
ALC-470NF50V
Aluminum capacitor 470NF 50V 20% SMD
800 đ/Cái
ALC-10UF50V
Aluminum capacitor 10UF 50V 20% SMD
1,200 đ/Cái
ALC-22UF50V
Aluminum capacitor 22UF 50V 20% SMD
1,200 đ/Cái
ALC-33UF50V
Aluminum capacitor 33UF 50V 20% SMD
1,500 đ/Cái
ALC-47UF50V
Aluminum capacitor 47UF 50V 20% SMD
1,500 đ/Cái
ALC-100UF50V
Aluminum capacitor 100UF 50V 20% SMD
2,000 đ/Cái
Còn : 261 Cái
ALC-220UF50V
Aluminum capacitor 220UF 50V 20% SMD
2,700 đ/Cái
ALC-330UF50V
Aluminum capacitor 330UF 50V 20% SMD
3,500 đ/Cái
ALC-470UF50V
Aluminum capacitor 470UF 50V 20% SMD
4,200 đ/Cái
Thegioiic-live-support