/upload/medium/2536.jpg

Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
700XL Dây Đai
Loại: XL, Pitch: 5.08, Chu vi: 1778.00mm, 350 Răng, Rộng 10mm
0 đ/Cái
670XL Dây Đai
Loại: XL, Pitch: 5.08, Chu vi: 1701.80mm, 335 Răng, Rộng 10mm
139,000 đ/Cái
630XL Dây Đai
Loại: XL, Pitch: 5.08, Chu vi: 1600.20mm, 315 Răng, Rộng 10mm
133,000 đ/Cái
450XL Dây Đai
Loại: XL, Pitch: 5.08, Chu vi: 1143.00mm, 225 Răng, Rộng 10mm
97,000 đ/Cái
400XL Dây Đai
Loại: XL, Pitch: 5.08, Chu vi: 1016.90mm, 200 Răng, Rộng 10mm
87,000 đ/Cái
390XL Dây Đai
Loại: XL, Pitch: 5.08, Chu vi: 990.60mm, 195 Răng, Rộng 10mm
85,000 đ/Cái
Pin CR1632 Panasonic
Pin lithium Panasonic 3V; 140mAh
55,000 đ/Cái
380XL Dây Đai
Loại: XL, Pitch: 5.08, Chu vi: 965.20mm, 190 Răng, Rộng 10mm
83,000 đ/Cái
Phản hồi mới
MSM82C55A

MSM82C55A

CMOS PROGRAMMABLE PERIPHERAL INTERFACE

Nhà sản xuất: Đang Cập Nhật

Còn: 1 Cái ROHS

Số lượng mua

0 Phản hồi 1600 lượt xem

Bảng giá

Số lượng
(Cái)
Đơn giá(VND)
1
49,000
10
47,000
20
45,000
50
42,000

GENERAL DESCRIPTION

The MSM82C55A-2 is a programmable universal I/O interface device which operates as high speed and on low power consumption due to 3m silicon gate CMOS technology. It is the best fit as an I/O port in a system which employs the 8-bit parallel processing MSM80C85AH CPU.

This device has 24-bit I/O pins equivalent to three 8-bit I/O ports and all inputs/outputs are

TTL interface compatible.

FEATURES

• High speed and low power consumption due to 3m silicon gate CMOS technology

• 3 V to 6 V single power supply

• Full static operation

• Programmable 24-bit I/O ports

• Bidirectional bus operation (Port A)

• Bit set/reset function (Port C)

• TTL compatible

• Compatible with 8255A-5

• 40-pin Plastic DIP (DIP40-P-600-2.54): (Product name: MSM82C55A-2RS)

• 44-pin Plastic QFJ (QFJ44-P-S650-1.27): (Product name: MSM82C55A-2VJS)

• 44-pin Plastic QFP (QFP44-P-910-0.80-2K): (Product name: MSM82C55A-2GS-2K)

 

Phản hồi(0)

Mã xác nhận*

nhKb74  

Vui lòng Đăng Nhập hoặc Đăng ký để chia sẻ.
Đang tải...
Sản phẩm nổi bật
Thegioiic live support