/upload/medium/3335.jpg

Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Phản hồi mới
Module 8 LED 7 đoạn TG-87LED

Module 8 LED 7 đoạn TG-87LED

Module 8 LED 7 đoạn 3.6", Anode chung, 74HC595

0 Phản hồi ROHS

Nhà sản xuất: Đang Cập Nhật

Còn: 14 Cái

Số lượng mua

1854 lượt xem

Bảng giá

Số lượng
(Cái)
Đơn giá(VND)
1
95,000
5
93,000
10
90,000

1. Using two 74HC595-driven digital control, 3-way single-chip IO port needs, according to the digital tube display dynamic scanning principle;

2. Wide operating voltage of 3.3V to 5V;

3.PCB board size: 71mm * 22mm

The digital model: 0.36 4 were positive


Gồm:

1.8 serial digital control board X1 block;

2. 20cm DuPont line X5 bar.

Phản hồi(0)

Mã xác nhận*

3DXqgL  

Vui lòng Đăng Nhập hoặc Đăng ký để chia sẻ và tích luỹ điểm.
Đang tải...
Đang tải...
Thegioiic-live-support