Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
ICS8MT
8 Pin Machine Tooled IC Socket
2,500 đ/Cái
ICS14MT
14 Pin Machine Tooled IC Socket
3,000 đ/Cái
ICS16MT
16 Pin Machine Tooled IC Socket
3,500 đ/Cái
ICS18MT
18 Pin Machine Tooled IC Socket
4,000 đ/Cái
ICS20MT
20 Pin Machine Tooled IC Socket
4,500 đ/Cái
Còn : 25 Cái
ICS22MT
22 Pin Machine Tooled IC Socket
5,000 đ/Cái
ICS24MT
24 Pin Machine Tooled IC Socket
5,500 đ/Cái
ICS24NMT
24 Pin Narrow Machine Tooled IC Socket
5,800 đ/Cái
ICS28MT
28 Pin Machine Tooled IC Socket
6,000 đ/Cái
ICS32MT
32 Pin Machine Tooled IC Socket
6,500 đ/Cái
ICS40MT
40 Pin Machine Tooled IC Socket
6,000 đ/Cái
W7100A
8051 + HARDWIRED TCP/IP+MAC+PHY
200,000 đ/Cái
Còn : 12 Cái
TLP721F
OFFICE MACHINE SWITCHING POWER SUPPLY. - Toshiba
12,000 đ/Cái
Còn : 5 Cái
PCB Etching Machine PEM2636
Máy ăn mòn làm PCB.
2,100,000 đ/Cái
MAC97A6
TRIAC Logic - Sensitive Gate 400V 600mA Through Hole TO-92-3
5,000 đ/Cái
Thegioiic-live-support