Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
ICS8MT
8 Pin Machine Tooled IC Socket
1,500 đ/Cái
ICS14MT
14 Pin Machine Tooled IC Socket
2,500 đ/Cái
Còn: 1485 Cái
ICS16MT
16 Pin Machine Tooled IC Socket
3,500 đ/Cái
ICS18MT
18 Pin Machine Tooled IC Socket
4,000 đ/Cái
Còn: 495 Cái
ICS20MT
20 Pin Machine Tooled IC Socket
4,500 đ/Cái
Còn: 1012 Cái
ICS22MT
22 Pin Machine Tooled IC Socket
5,000 đ/Cái
ICS24MT
24 Pin Machine Tooled IC Socket
5,500 đ/Cái
Còn: 496 Cái
ICS24NMT
24 Pin Narrow Machine Tooled IC Socket
5,800 đ/Cái
Còn: 500 Cái
ICS28MT
28 Pin Machine Tooled IC Socket
6,000 đ/Cái
Còn: 498 Cái
ICS32MT
32 Pin Machine Tooled IC Socket
6,500 đ/Cái
Còn: 195 Cái
ICS40MT
40 Pin Machine Tooled IC Socket
6,000 đ/Cái
Còn: 495 Cái
W7100A
8051 + HARDWIRED TCP/IP+MAC+PHY
119,000 đ/Cái
Còn: 10 Cái
TLP721F
OFFICE MACHINE SWITCHING POWER SUPPLY. - Toshiba
12,000 đ/Cái
PCB Etching Machine PEM2636
Máy ăn mòn làm PCB.
2,100,000 đ/Cái
MAC97A6
TRIAC Logic - Sensitive Gate 400V 600mA Through Hole TO-92-3
5,000 đ/Cái
USR-C215 Iot Wifi Modules Tiny Size
Wi-Fi 2.4 GHz 802.11b/g/n, integrated MAC, WiFi protocol and TCP/IP protocol
189,000 đ/Cái
Còn: 10 Cái
EPM240T100C5N
CPLD - Complex Programmable Logic Devices CPLD - MAX II 192 Macro 80 IOs
79,000 đ/Cái
ICS28NMT
28 Pin Narrow Machine Tooled IC Socket
6,000 đ/Cái
Còn: 100 Cái
Thegioiic live support