/upload/medium/2482.jpg

Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Bình luận mới
Sản phẩm đã xem
Mạch nạp USB51AVR

Mạch nạp USB51AVR

USBasp 3.3V/5V dual voltage dual protection automatic speed most stable firmware supports S52

0 Phản hồi ROHS

Nhà sản xuất: Đang Cập Nhật

Còn : 20 Cái

Số lượng mua

2370 lượt xem

Bảng giá

Số lượng
(Cái)
Giá(VND)
1
119,000
5
115,000

Model: USBasp 3.3V/5V dual voltage dual protection automatic speed most stable firmware supports S52

Condition: new black spot

Configuration:

USBasp Downloader a

10-pin standard download line (about 70CM)

Support chip attached partial list ( note : all the chips with the same model L selectable programming )

AT89S51, AT89S52, AT89S8253, AT89S2051, AT89S4051,

AT86RF401, AT90CAN32, AT90CAN64, AT90CAN128,

AT90PWM2, AT90PWM2B, AT90PWM3, AT90PWM3B,

AT90PWM81, AT90PWM216, AT90PWM316, AT90S1200,

AT90S2313, AT90S2323, AT90S2343, AT90S4414, AT90S4433,

AT90S4434, AT90S8515, AT90S8535, AT90SCR100H, AT90USB82,

AT90USB162, AT90USB646, AT90USB647, AT90USB1286, AT90USB1287,

ATmega8, ATmega8A, ATmega8U2, ATmega8HVA, ATmega16, ATmega16A,

ATmega16HVA, ATmega16HVB, ATmega16M1, ATmega16U2, ATmega16U4,

ATmega32, ATmega32A, ATmega32C1, ATmega32HVB, ATmega32M1, ATmega32U2,

ATmega32U4, ATmega32U6, ATmega48, ATmega48P, ATmega48PA, ATmega64, ATmega64A,

ATmega64C1, ATmega64M1, ATmega88, ATmega88P, ATmega88PA, ATmega103, ATmega128,

ATmega128A, ATmega128RFA1, ATmega161, ATmega162, ATmega163, ATmega164P, ATmega164PA,

ATmega165, ATmega165P, ATmega168, ATmega168P, ATmega168PA, ATmega169, ATmega169P,

ATmega323, ATmega324, ATmega324PA, ATmega325, ATmega325P, ATmega328P, ATmega329,

ATmega329P, ATmega406, ATmega640, ATmega644, ATmega644P, ATmega644PA, ATmega645,

ATmega649, ATmega1280, ATmega1281, ATmega1284P, ATmega2560, ATmega2561, ATmega3250,

ATmega3250P, ATmega3290, ATmega3290P, ATmega6450, ATmega6490, ATmega8515, ATmega8535,

ATtiny10, ATtiny11, ATtiny12, ATtiny13, ATtiny13A, ATtiny15, ATtiny22, ATtiny24, ATtiny24A,

ATtiny25, ATtiny26, ATtiny28, ATtiny43U, ATtiny44, ATtiny44A, ATtiny45, ATtiny48, ATtiny84,

ATtiny85, ATtiny88, ATtiny167, ATtiny261, ATtiny261A, ATtiny461, ATtiny861, ATtiny861A, ATtiny2313, ATtiny2313A

Phản hồi(0)

Mã xác nhận*

JWcKUy  

Vui lòng Đăng Nhập hoặc Đăng ký để chia sẻ và tích luỹ điểm.
Đang tải...
Đang tải...
Thegioiic-live-support