Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
XILINX Spartan3 XC3S400 FPGA evaluation board
FPGA Board with Spartan3 series XC3S400 Xilinx
3,999,000 đ/Cái
ALTERA cyclone EP1C6Q240 FPGA evaluation board
SDRAM 128Mb, 143Mhz
3,290,000 đ/Cái
DevKit8000 OMAP3530 Evaluation Kit
Board 600MHz ARM Cortex-A8, 256MB RAM, Nand, Embest
3,718,000 đ/Cái
STM8L-DISCOVERY
BOARD EVALUATION STM8L15X
410,000 đ/Cái
Còn: 3 Cái
LM4F120 LaunchPad Evaluation
Stellaris® LM4F120 LaunchPad Evaluation
550,000 đ/Cái
Tiva C Series Kit
EK-TM4C123GXL - Tiva™ C Series TM4C123G LaunchPad Evaluation Kit
439,000 đ/Cái
LUA ESP8266 CP2102 WIFI Module
Nnodemcu LUA Wifi, GPIO, PWM, IIC, 1-Wire and ADC
110,000 đ/Cái
Còn: 13 Cái
LUA ESP8266 CH340 WIFI Module
CH340 NodeMcu V3 Internet of Things development board based ESP8266
95,000 đ/Cái
Còn: 20 Cái
USR-C322-EVK
WIFI Module USR-C322 Evaluation Board
499,000 đ/Cái
USR-C215-EVK
WiFi Modules Evaluation Board Kit for USR-WIFI232-T and USR-C215
349,000 đ/Cái
ESP-12F ESP8266 WiFi D1 Mini Module
Mini D1 NodeMcu Lua WIFI Module
94,000 đ/Cái
Còn: 14 Cái
WS2812B RGB Shield
Dùng Cho ESP8266 NodeMCU Lua D1 Mini, Tích hợp Led WS2812B RGB, 5VDC
30,000 đ/Cái
BLE ESP32 NodeMCU LuaNode32 Module RF Thu Phát Wifi
Wifi BLE Soc ESP32, 5VDC, UART CP2102, Wi-Fi, Bluetooth
220,000 đ/Cái
Thegioiic live support