/upload/medium/2631.jpg

Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Phản hồi mới
LCD 1602 3.3V Yellow Background

LCD 1602 3.3V Yellow Background

LCD 16 x 02 ký tự, chữ đen, nền xanh vàng, 3.3VDC

0 Phản hồi ROHS

Nhà sản xuất: Đang Cập Nhật

Hàng còn: 0

Số lượng mua

1562 lượt xem

Bảng giá

Số lượng
(Cái)
Đơn giá(VND)
1
68,000
10
66,000
20
64,000
50
62,000
100
59,000

Standard 16X2 LCD character module

1602 using a standard 16-pin interface, where:

 • PIN 1: VSS is ground power
 • PIN2: VDD 3.3V positive supply connection
 • Pin 3: V0 end liquid crystal display contrast adjustment, contrast weakest connected to the positive supply, the highest contrast, will have a "ghosting" grounded power when the contrast is too high, you can adjust the contrast through a 10K potentiometer when using
  PIN4: RS for register selection, select the data register is high, select the instruction register is low.
 • Pin5: R / W signal line is read, the read operation is high, the write operation is low. When the RS and RW common is low can be written instructions or display address, when RS is low RW can be read busy signal is high, when RS is high RW is low, data can be written.
 • PIN6: E terminal is enabled client, E Duanyou high jump when it becomes low, the LCD module executes the command.
  PIN 7 to 14: D0 ~ D7 to eight bidirectional data line.
 • PIN15: backlight power positive
 • PIN16: backlight power negative
Phản hồi(0)

Mã xác nhận*

CWBxTS  

Vui lòng Đăng Nhập hoặc Đăng ký để chia sẻ và tích luỹ điểm.
Đang tải...
Đang tải...
Thegioiic-live-support